Trịnh Cương
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Phù Nam 2-3

Điểm cuối: Tỉnh lộ 10A

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Trịnh Cương (1685-1729), con của chúa Trịnh Căn. Năm Kỷ Sửu (1709), Trịnh Căn mất, Trịnh Cương nối ngôi, gia phong là Nguyên soái tổng quốc chính An Ðô vương.

Tháng 9 năm Giáp Ngọ (1714), Trịnh Cương lại được tiến phong Ðại nguyên soái tổng quốc chính Thượng sư An vương. Ðầu năm 1724, Trịnh Cương được thay nhà vua tế đàn Nam Giao, song không đứng vào chỗ vua Lê làm lễ.

Trịnh Cương rất chú trọng đến việc bổ dụng và làm trong sạch đội ngũ quan lại. Trịnh Cương Vị chúa có nhiều tâm huyết với công cuộc cải cách kinh tế, chính trị, mất ở tuổi 44, cầm quyền 20 năm.

Về sau con cháu suy tôn chúa là Nhân vương, hiệu là Hi tổ.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh