Trần Thanh Từ
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Phù Nam1 (Trường TH số 2 Thủy Châu)

Điểm cuối: Đường Phù Nam 3 (sát nhà Ô. Lê Đức)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Trần Thanh Từ (1922-2005), quê ở thành phố Huế

Dự hội nghị cán bộ toàn tỉnh ở Đầm Cầu Hai 23-5-1945, sớm giác ngộ cách mạng, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế năm 1945. Trong quá trình hoạt động cách mạng ông đã tham gia chiến đấu khắp các chiến trường với các cương vị chỉ huy khác nhau và giữ đến chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Trung tướng Quân đội Việt Nam.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh