Thân Nhân Trung
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Dương Thanh Bình

Điểm cuối: Tỉnh lộ 10A

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Thân Nhân Trung (1419 - 1499), Nhà thơ, nhà giáo nổi tiếng, ông tự là Hậu Phủ, quê ở làng Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đậu Tiến sĩ năm 1469. Sau đó ông giữ chức Tế Tửu Quốc Tự Giám, Thăng Đông Các Đại Học Sĩ, kiêm Thượng Thư Bộ Lại. Ông tham gia biên soạn bộ “Thiên nam dư hạ tập’’, được Lê Thánh Tông cử làm Phó Nguyên Soái hội Tao Đàn, khi Lê Thánh Tông mất, ông được cử soạn bài để khắc ở bia Lê Thánh Tông. Ông còn một số bài thơ Nôm trong “Hồng Đức quốc âm thi tập’’.

Có thể nói sự nghiệp trước tác và thơ văn của Thân Nhân Trung phản ánh tinh thần yêu nước tích cực của tầng lớp tri thức đương thời.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh