Thái Thuận
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Lương - Tân - Phù

Điểm cuối: Đường Thuận Hóa

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Thái Thuận (1441 - ?), tự là Nghĩa Hoà, hiệu là Lựu Khê, biệt hiệu là Lã Dương, ông người làng Đòi, xã Liễu Lâm, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc.

Ông học rất giỏi, nhưng chưa ra thi thì phải sung lính, ông được đưa về quân đội giữ voi của triều đình và trở thành lính dạy voi. Ở lính ông cũng không rời việc ôn nhuần kinh sử và xin đăng tên dự thi khoa Ất Mùi (1475).

Đỗ tiến sĩ, ông được bổ chức Hàn Lâm viện Hiệu ly, ít lâu làm Tham chính Hải Dương. Ông cũng là một chân trong Tao đàn. Nhiệm vụ của ông là biên tập, sửa chữa để in ấn.

Cuộc đời sáng tác cuả Thái Thuận khá dài, ông có học vị Đồng tiến sĩ, ông đã viết hàng ngàn bài thơ. Hiện thơ ông còn 290 bài thơ in thành tập gọi là “Lữ đường di cảo thi tập”.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh