Phạm Huy Thông
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Nguyễn Xuân Ngà (sát nhà ô.Trương Cường)

Điểm cuối: Tỉnh lộ 10A

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Phạm Huy Thông (1916 - 1988), quê làng Đào Xá, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, năm 1937 ông sang Pháp du học, đậu hai bằng Tiến sĩ văn khoa, luật khoa và Thạc sĩ Sử Địa. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp, ông được cử làm thư ký cho Hồ Chủ tịch và hội nghị Fontainebleu, cố vấn cho phái đoàn Việt Nam. Năm 1947 được Chính phủ Pháp phong học vị giáo sư. Năm 1952 ông phụ trách tổ chức Việt kiều hải ngoại và bị trục xuất khỏi nước Pháp. Về sống tại Sài Gòn, tham gia trong các phong trào đấu tranh chính trị, nhiều lần bị địch bắt giam, đưa đi quản thúc ở Hải Phòng. Sau khi được trả tự do vào năm 1945, tham gia công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Văn hóa xã hội của Quốc Hội, Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam. Từ năm 1956 – 1967 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ 1968 – 1988 là Viên trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam. Năm 1987 được Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức bầu làm Viện sĩ.

Ngoài ra, ông còn là nhà thơ mới, là cây bút nổi tiếng về thơ và kịch thơ với nhiều tác phẩm đăng trên các báo và tạp chí Hà Nội và Sài Gòn trong những năm 1938-1945.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh