Nguyễn Trọng Thuật
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Truồi (sát nhà Ô. Chiến)

Điểm cuối: Đường Võ Xuân Lâm

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Nguyễn Trọng Thuật (1883 – 1940), bút danh Đồ Nam Tử và có hiệu khác là Quảng Tràng Thiệt Cư Sĩ, quê xã Mạn Nhuế, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ông xuất thân là giáo học, viết báo. Về sau, ông chuyên nghiên cứu Phật học, làm biên tập viên tờ Đuốc Tuệ cơ quan của hội Phật giáo Bắc Kỳ. Loạt bài: Việt Nam thiền tông phả hệ của ông vừa có giá trị triết học, vừa có giá trị văn học, sử học.

Năm 1917, ông đã là cây bút cộng tác sáng giá ở tạp chí Nam Phong và là một trong số ít người Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết bằng Quốc ngữ ở miền Bắc.

Ông mất năm 1940 tại Hà Nội, hưởng dương 57 tuổi. Nguyễn Trọng Thuật có các tác phẩm chính: Quả dưa đỏ, Việt văn tinh nghĩa, Thơ ngụ ngôn, Danh nhân Hải Dương, cùng nhiều bài trên tạp chí Đuốc Tuệ và Nam Phong

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh