Mai Xuân Thưởng
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Thạch An (sát nhà Ô. Linh)

Điểm cuối: Đường hồ Châu Sơn (sát nhà Ô. Đài)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Mai Xuân Thưởng (1860-1887) người thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Năm 1877, ông đỗ tú tài, đến năm 1884 đỗ cử nhân tại trường Bình Định. Năm 1885, ông cùng Đào Doãn Địch phát động cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Giặc Pháp bị đánh nhiều trận dữ dội, chúng phải dùng đến thủ đoạn bắt mẹ của ông tra tấn độc ác và đàn áp nhân dân ở quê ông. Đau xót trước tình cảnh đó, ông ra nạp mình để cứu mẹ và nhân dân vô tội. Chúng bắt giam và xử chém ông.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh