Lợi Nông
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đuồi Thủy Châu

Điểm cuối: Khu quy hoạch An Vân Dương

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường:

Lợi Nông là con sông đào qua địa bàn thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế. Con sông này được đào năm 1814, đây là một sự quan tâm của đời vua Gia Long đối với nông dân, con sông có tác dụng thuận tiện đi lại, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh