Quảng Điền triển khai phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
  
Sáng ngày 24/3, huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị triển khai phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Bảo, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có thành viênTổng điều tra tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra huyện, thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra huyện.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của UBND tỉnh và UBND huyện về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ban Chỉ đạo huyện Quảng Điền đã triển khai phương án, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thường trực tổng điều tra và hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành điều tra.

Theo đó thời gian tiến hành điều tra, Giai đoạn 1 từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021 thực hiện điều tra đối với khối doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2 từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021 thực hiện điều tra đối với khối cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng. Huyện cũng triển khai nội dung, các nhóm thông tin cần điều tra, thu thập theo loại phiếu điều tra, đối tượng điều tra.Để công tác điều tra đảm bảo theo yêu cầu đề ra,  huyện Quảng Điền đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra và tổ giúp việc BCĐ huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã, thị trấn, lập danh sách điều tra viên, triển khai kế hoạch, phương án thực hiện tổng điều tra trên địa bàn huyện, đảm bảo chính xác, hiệu quả, đúng thời hạn theo quy định.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng internet (Web-form) và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động và máy tính bảng bằng phần mềm điều tra CAPI. Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Tại hội nghị ông Lê Ngọc Bảo – PCT UBND huyện đề nghị các thành viên BCĐ huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung và quán triệt triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa bàn phụ trách; tăng cường thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra để các tổ chức, cá nhân liên quan nhận thức đúng và có trách nhiệm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong việc khai báo cung cấp thông tin theo quy định. Các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, ban căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, cần quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, yêu cầu biểu mẫu, đảm bảo thông tin chính xác, quy trình, tiến độ, đáp ứng yêu cầu tổng điều tra, trong quá trình triển khai thu thập thông tin cần bám sát địa bàn, cơ sở đã được phân công phụ trách; chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]