Quyết định về việc thay đổi thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2022

  
Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2022.

Theo đó, ông Trần Mai Nhật, Phó trưởng phòng Thông tin Truyền thông, Trung tâm Festival Huế thay bà Lê Thị Hiệp để phù hợp với nhiệm vụ phân công.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2022.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thay đổi thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2022 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]