Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Kinh đô Huế với Bốn phương 2022

  
Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1352/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Kinh đô Huế với Bốn phương 2022 (gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các ông, bà có tên sau:

Theo đó, Trưởng ban gồm ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch; và mời Ông Lã Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực VCCA, đồng Trưởng ban.

Phó Trưởng ban gồm: ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng thời, mời Ông Lê Tân, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VCCA - Thường trực;

Các thành viên gồm: Ông Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch; ông Nguyễn Quốc Thành, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Thừa Thiên Huế (THCCA); ông Vũ Hoài Phương, Phó Trưởng ban Kiểm tra VCCA, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế; ông Đặng Đình Hải, Trưởng phòng Nghệ thuật Trung tâm Festival Huế; bà Tạ Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng VCCA; bà Nguyễn Thùy An, Tổng Thư ký THCCA; ông Phan Minh Đức, Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Đạt Gia;

Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai tổ chức “Lễ hội Ẩm thực Kinh đô Huế với Bốn phương” theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Kinh đô Huế với Bốn phương 2022 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]