Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  
Sáng ngày 19/2, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều ra, ghi mã, quy trình giám sát và nghiệm thu phiếu điều tra cho giảng viên, cán bộ giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp tỉnh và cấp huyện.

Trong thời gian 4 ngày (19-22/2/2019), hội nghị sẽ triển khai phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, các quy định trong phiếu điều tra, xác định nhân khẩu thực tế thường trú...Hướng dẫn về quy trình điều tra, cách hỏi và ghi phiếu; hướng dẫn việc cài đặt phần mềm, chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại di động...    

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Điều đặc biệt là sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Ông Ngô Liều, Phó trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh cho biết, cuộc Tổng điều tra ứng dụng toàn bộ công nghệ thông tin nên công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ điều tra, giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là rất quan trọng. Hội nghị tập huấn lần này, trong thời gian 4 ngày, việc triển khai và hướng dẫn các quy trình điều tra sẽ kết hợp luôn với việc giải đáp các vấn đề và thực hành ngay trên phiếu điện tử trong thu thập thông tin (CAPI) , trang web điều hành, máy tính bảng và điện thoại di động cá nhân.


Tại hội nghị tập huấn

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]