Quảng Điền: Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  
Ngày 12/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tập huấn điều tra tổng duyệt, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên là điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Điền sẽ được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công  tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện vào ngày 1/4/2019 tới nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở, tổng kết các bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]