Phong Điền: Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  
Tại buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn
Sáng ngày 13/3, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tập huấn điều tra tổng duyệt, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự gia tập huấn có các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện và các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên; công tác kiểm tra, giám sát; những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra; hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Cuộc điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức với mục đích: hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ nòng cốt của ban chỉ đạo các địa phương; tổng kết những bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Thông qua tập tập huấn nhằm giúp thành viên Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệc là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm  2019.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]