Nam Đông: Tập huấn tổng điều tra dân số về nhà ở năm 2019

  
Sáng ngày 4/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Nam Đông tổ chức tập huấn công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các học viên là điều tra viên của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được Chi cục Thống kê truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công  tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

Cũng thông qua buổi tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở./.

www.thuthienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]