Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019

  
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Sáng ngày 23/01, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019, Cục Thống kê đã phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ theo phương án tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, công tác lập danh sách thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố và các tòa chung cư đã lập danh sách bước đầu và đã có 1.283 thôn/ấp/tổ dân phố được lập với trên 298.059 hộ và 1.156.965 nhân khẩu. Công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra đã được Ban chỉ đạo cấp tỉnh nghiệm thu và gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh chung của toàn quốc với 152 sơ đồ nền, xã, phường, thị trấn và 2.466 địa bàn điều tra. Trong đó có 1.971 địa bàn thường và 495 địa bàn đặc thù đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thời gian đến, Ban chỉ đạo sẽ tập trung tuyển chọn lực lượng tham gia tổng điều tra. Tuyên truyền làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra đến các cấp, các hộ và toàn thể nhân dân. Lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho tổng điều tra, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra, tập huấn, thu thập và giám sát thông tin; nghiệm thu kết quả và bàn giao tài liệu gửi về Trung ương chậm nhất 30/9/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]