Hương Trà: Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  
Sáng ngày 1/4, tại hội trường UBND xã Hương Toàn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã Hương Trà đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo kết quả rà soát bảng kê, thị xã Hương Trà có 177 địa bàn điều tra, với 29.427 hộ và 112.794  khẩu. Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư và một số nội dung thông tin khác... Thời gian thu thập thông tin điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 1/4/2019.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo, các điều tra viên, tổ trưởng của xã Hương Toàn nói riêng và toàn thị xã nói chung, phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn được phân công để thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan để kịp thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời  tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa… Đặc biệt, Ban Chỉ đạo và thành viên tổ điều tra cần tích cực ứng dụng CNTT để thu thập dữ liệu và chuyển kịp thời về kho dữ liệu chung của cuộc tổng điều tra.

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030…

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]