Hương Thủy: Tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

  
Trong các ngày từ 4-8/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Trong suốt quá hội nghị diễn ra, gần 80 học viên là điều tra viên các xã, phường trên địa bàn thị xã được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Được biết, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Vì vậy trong quá trình tập huấn, ngoài việc giải đáp các câu hỏi thường gặp trong quá trình điều tra, các học viên còn phải biết sử dụng thành thạo các thiết bị di động để thu thập thông tin phục vụ cho quá trình điều tra đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, trong các ngày từ 26/2 đến 1/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã cũng đã tổ chức lớp tập huấn đầu tiên với sự tham dự của hơn 60 học viên.

www.thuthienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]