Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương

  
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế
Chiều ngày 13/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (cơ quan thường trực  Ban Chỉ đạo Trung ương), các nội dung chuẩn bị cho Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra đã được thực hiện từ tháng 01/2019 với 77 hội nghị cấp tỉnh, 2.500 hội nghị cấp huyện cho 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 nghìn điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Công tác thiết lập mạng lưới điều tra về bảng kê hộ dân cư, danh sách địa bàn điều tra và sơ đồ nền xã, phường, thị trấn thực hiện trên trang web điều hành đã hoàn thành. Hạ tầng thông tin được nâng cấp và kết nối liên thông tốt với các địa phương, đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng  nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở có quy mô lớn và liên quan đến toàn thể nhân dân, do vậy, để thực hiện thành công Tổng điều tra bên cạnh chuẩn bị tốt các điều kiện về kỹ thuật, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo thông suốt trong quá trình điều tra, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để phổ biến đến tận người dân và hộ dân cư.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục thống kê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để rà soát các nội dung chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra để ra quân đồng loạt vào ngày 01/4/2019 và thực hiện việc điều tra đảm bảo chính xác và kết thúc sớm trước ngày 25/4/2019.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]