Danh sách cơ sở đăng ký bán thuốc điều trị Covid-19 tại nhà (Cập nhật đến ngày 11/01/2022)
  
Cập nhật:12/01/2022 11:11:59 SA
Vui lòng xem danh sách tại: https://ioc.thuathienhue.gov.vn/.../DanhSachBanThuoc.pdf hoặc tải File đính kèm dưới đây.
Tổng đài hỗ trợ: 19001075
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách cơ sở đăng ký bán thuốc điều trị Covid-19 tại nhà (Cập nhật đến ngày 11/01/2022) (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]