Danh sách các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19
  
Cập nhật:10/05/2021 9:00:01 SA

DANH SÁCH CÁC ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH PHÒNG CHỐNG COVID-19

Stt

Tên Đơn Vị

Đội 1

Đội 2

Đội 3

Đội 4

Đội 5

1

TT Kiểm Soát Bệnh Tật
(GĐ Hoàng Văn Đức 0914202681)

1. Hồ Xuân Vũ
0914042423
+ Cao Thị Thuận
0332105018
+ Võ Thị Ngọc Nga
0914046423
+ Phan Minh Nhân
0775521338
+ Trần Chí Thanh
0914352605
+ Hoàng Đức Thanh
0857312222
+ Trần Anh Dũng (LX)
0913479117

2. Trần Bá Thanh
0914054768
+ Nguyễn Hữu Trí
0914204050
+ Nguyễn Thái Hòa
0905106759
+ Lê Lợi
0393297848
+ Lê Đình Hữu
0834249204
+ Nguyễn Thị Huyền Trang
0941809555
+ Nguyễn Văn Hy (LX)
0913327226

3. Lê Văn Hoàn
0914.064404

+ Nguyễn Ngọc Duy
0706.103119
+ Nguyễn Thị Quỳnh Chi
0905678054
+ Phùng Bảo Nhân
0772410726
+ Nguyễn Quốc Huy
0983273900
+ Nguyễn Khôi Nguyên
0905231060
+ Đỗ Phúc (LX)
0934788051

4. Lê Thanh Hiếu
0935596890

+ Nguyễn Minh Việt
0912915877
+ Lê Thị Sông Hương
0905605799
+ Nguyễn Lê Diệu Huyền
0934868800
+ Nguyễn Chí Hùng
0979091403
+ Hoàng Thị Kim Thư
0914190002
+ Dương Đình Phê (LX)
0388619691

5. Đoàn Chí Hiền
0909214325

+ Nguyễn Bảo Trí
0988858567
+ Huỳnh Văn Hảo
0905106829
+ Hoàng Thị Thu Thương
0984265618
+ Nguyễn Thanh Phước
0972468495
+ Lê Trần Kỳ Diên
0978408600
+ Hoàng Thế Chi (LX)
0914194027

2

TTYT Phú Vang
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)

1. Đặng Văn Tuấn
0988349356
+
Nguyễn Văn Tuyến
0962613409
+Nguyễn Văn Tam
0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng
0945288038
+ Đỗ Công Tráng
0949092121
+ Bùi Nhơn
0775598522
+ Phan Văn Tuấn
0905427766

2. Nguyễn Minh Hùng
0945913202
+ Lê Hữu Đính
0962384125
+ Đỗ Văn Nhật
0392607408
+ Võ Văn Hiếu
0976422112
+ Trần Minh Sự
0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều
0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm
0948422226

 

 

 

3

TTYT Nam Đông
(GĐ Võ Phi Long 0914091407)

1. Nguyễn Ngọc Thích
0912223060

+ Hồ Viết Thoại
0946886747
+ Nguyễn Văn Cường
0949.435.221
+ Nguyễn Ngọc Nhiên
0905.712.133
+ Mai Thị Phương Loan
0919.646.573
+ Đặng Thị Mỹ Châu
0826276769
+Nguyễn Duy Hoàng (LX)
0935.151.750

2. Võ Phi Long
0914091407
+ Phạm Ngọc Mai
0355.046.243
+ Nguyễn Duy Đức
0949553662
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni
0333.329.436
+ Đinh Thị Thế
0916.519.452
+ Trương Thị Phượng
0919670646
+ Nguyễn Văn Nghĩa (LX)
0375.210.339

 

 

 

4

TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)

1.Hồ Công Khá
0978.041.663
+ Nguyễn Thị Ngọc Huyền
0984.794.386
+ Hoàng Bảo Anh
0901.961.668
+ Phan Hân
0905.686.771
+ Trương Quang Thi
0966.417.971
+ Dương Thanh Tùng
0987.718.019
+ Nguyễn Hữu Duân
0987.718.019
+ Võ Thị Anh Thư
0912.746.627
+ Mai Văn Hồng (LX)
0905.110.517

2. Trần Ngọc Thành Nhân
0905.848.717

+ Phan Thị Mơ
0827.482.442
+ Trần Thị Sao Ly
0913.915.362
+ Lư Bá Lộc
0905.051.786
+ Đặng Quang Phương
0359.052.372
+ Trương Thị Vinh Hà
0787.558.811
+ Trần Ngọc Minh Huy
0787.558.811
+ Dương Đình Dũng
0766.732.011
+ Nguyễn Trường An
+ Trần Ngọc Hướng
+ Nguyễn Văn Hiệp
0914.002.471

 

 

 

5

TTYT TX Hương Thủy
(GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)

1.Dương Thị Thu Hằng
0976999703

+ Trần Đức Tuấn
0368841506
+ Nguyễn Văn Chính
0358678537
+ Nguyễn Thị Thu Thúy
0344129595
+ Huỳnh Nghĩa
0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp
0914193326
+ Dương Quang Sơn
0983415489

2. Nguyễn Thị Kim Thu
0905665159
+
Nguyễn Thị Huyền
0906424029
+ Dương Thị Kiều My
0964753613
+ Nguyễn Đình Minh Nhật
0388710042
+ Nguyễn Thị Biển
0868483525
+ Võ Thị Thu Nhung
0854706356
+ Dương Anh Tuấn
0905732106

 

 

 

6

TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)

1. Dương Minh Trí
0932.481.211
+ Trần Văn Dân
0385.360.373
+ Hồ Xuân Đường
0357.863.882
+ Hà Văn Sơn
0914.034.726
+ Phạm Minh Tú
0358.897.656
+ Nguyễn Thị Xuân Tình
0914.480.962
+ Lê Hoài Nam
0905.119.444

2. Hồ Bách Thắng
0914.173.713
+Thân Nguyên Tám
0905.510.559
+ Phan Thị Thanh Nhung
0794.509.521
+ Nguyễn Thanh Giang
0935.266.846
+ Nguyễn Hồng Tum
0364.761.913
+ Nguyễn Duy Nhân
0794.541.842
+ Hồ Ngọc Sáu
0914.114.391

 

 

 

7

TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595)

1. Đặng Thành Nhân
0988618007
+ Nguyễn Hoàng
0987075504
+ Hồ Ngọc Sơn Hà
0983750451
+ Hoàng Phương Trang
0782771662
+ Hoàng Thị Thu Sương
0974608857
+ Trương Tất Kính
0387317277
+Phan Mậu Quỳnh
0976225488

2. Trần Văn Minh
0914425547
+Trương Đình Khoa
0909942319
+ Đoàn Thị Ngọc Mai
0905580922
+ Phan Thị Ty
0365269074
+ Lê Thị Như Ý
0935782234
+ Lê Hùng
0986658384
+ Hồ Tấn Nhật Linh
0774475755

 

 

 

8

TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)

1.Cao Thuyết
0912666421

+ Thái Văn Hoàng
0935111056
+ Phan Thị Phi
0942014491
+ Trần Hữu Hoài
0978901388
+ Nguyễn Dương Vương
0842519878

2. Nguyễn Đại Anh
0985857532

+ Trần Thị Thu Phi
0905377108
+ Nguyễn Thành Nam
0986409052
+ Nguyễn Văn Khoa
0905848660
+ Nguyễn Quang Minh
0839915098

 

 

 

9

TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Quang Hiệp
0946496732)

1. Nguyễn Quốc Phòng
0945028015
+ Đặng Thị Thu Vân
0772454996
+ Trần Duy Kiến
0388618886
+ Nguyễn Văn Đôn
0375678403
+ Đinh Tiên Hoàn
0988854475
+ Dương Thị Thanh Thảo
0944224295
+ Thái Thanh Hùng
0968450444

2. Hồ Xuân Vĩnh
0945344218

+ Dương Thị Hà
0976219418
+ Lê Đình Tuấn
0905678185
+ Trần Lưu Quế
0382750409
+ Trần Ngọc Sử
0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt
0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt
0832431914

 

 

 

10

TTYT huyện Phú Lộc
(GĐ Lê Viết Cường 0987.100.389)

1. Lê Quang Đảng
0988.200.318
+ Hồ Trung Dung
0773.420.807
+ Hồ Ngọc Huy
0917.442.138
+ Nguyễn Thị Tiên
0392.459.147
+ Nguyễn Duy Hưng
0997.424.838
+ Phan Anh Trung
0947.771.094

2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình
0906.567.099
+
Phan Văn Minh
0914.035.588
+ Lê Thị Quỳnh Giao
0387.455.565
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh
0392.827.354
+ Huỳnh Văn Quý
0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân
0914.125.974

 

 

 

11

BV Chân Mây
(GĐ Hoàng Văn Thám 0914173509)

1. Hoàng Văn Thám
0914173590

+ Lê Chiêu Hùng
0394393516
+ Nguyễn Văn Quốc
077666013
+ Lê Viết Nam
0392710797
+ Lê Hữu Huy
0935424489
+ Nguyễn Văn Minh
0935872829

2. Ngô Văn Dũng
0985352635

+ Trần Xuân Đức
0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu
0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy
0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn
0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh
0935296554

 

 

 

12

BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)

1. Văn Viết Vũ
0977967644

+ Nguyễn Thanh Bình
0336332505
+ Trịnh Đình Dũng
0366212426
+ Nguyễn Thị Lan
0961900041
+ Cao Quý
0962019224

2. Trần Bắc
0986698961
+ Nguyễn Văn Hà
0986690080
+ Phan Vinh
0969753186
+ Ngô Cưu
0988853310
+ Nguyễn Văn Tín
0985756255

 

 

 

13

BV Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)

1. Dương Vĩnh Hồng
0989526444

+ Nguyễn Thanh Khoa
0989295046
+ Lê Tấn Dũng
0905011696
+ Nguyễn Đức Tâm
0935415492
+ Phan Thiện Nhật
0345560949
+ Nguyễn Văn Bi
0379190083
+ Bùi Quang Dũng
0983801564
+ Lê Thị Ly Ly
0368867680
+ Hoàng Thị Kim Yến
0919122083
+ Nguyễn Văn Vương
0905683336
+ Hồ Vĩnh Điền
0358632597

 

 

 

 

14

BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152)

1. Võ Tường Huy
0977846434

+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Trần Văn Thành

 

 

 

 

15

BV Phong - Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)

1. Nguyễn Đắc Hanh
0905.334.373
+
Nguyễn Đình Minh Khánh
0906.577.369
+ Võ Đại Học
0366.835.458
+ Hồ Văn Phước
0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng
0944.206.644

 

 

 

 

16

BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)

1. Nguyễn Ngọc Thượt
0976617976
+
Nguyễn Khoa Thanh Sơn
0384391084
+ Lê Đình Thống
0972170219
+ Lê Đình Hùng
0914488486
+ Nguyễn Thái Phú
0905069299
+ Phạm Vũ
0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ
0355835169
+ Hà Thúc Nhật
08397476616
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ
0385104123
+ Lê Thống Nhất
0906434823

 

 

 

 

17

BV Phục Hồi Chức Năng
(GĐ Nguyễn Khoa Nguyên: 0905477316)

1. Đặng Đức Cương
0847302193

+ Nguyễn Mạnh Hà
0917077320
+ Lê Minh Đức
0931841671
+ Ngô Thị Hồng Bông
0344727388
+ Hoàng Nguyễn Tố Tâm
0902245006
+ Trần Thị Ngọc Trang
0773554177
+ Hoàng Thị Giang
0387701384

2. Nguyễn Thái Long
0913439299

+ Nguyễn Văn Lâm
0944976355
+ Trần Rôn
0395937482
+ Phạm Thị Thùy Dung
0931905151
+ Dương Thị Hiền
0917131722
+ Dương Thị Kim Anh
0816615849
+ Phạm Thị Thanh Hương
0942613515

 

 

 

18

Bv YHCT
(GĐ Trần Đức Sáo: 0966.591.212)

1.Lê Chí Thuần
0934.771.550
+ Lê Bá Phước
0979.034.098
+ Hoàng Thị Nam
0982.621.076
+ Lê Thị Quỳnh Anh
0772.461.345
+ Đoàn Xuân Thìn
0345.627. 018

2. Lê Minh Chung
0918.910.852
+ Lê Ngọc Hùng
0352.654.744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi
0986.224.388
+ Lê Thị Ánh Tuyết
0905.555.323
+ Phan Thị Ngọc Bích
0327.274.727

 

 

 

19

BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)

1. Vũ Hùng Dũng
0973.545.432
+
Hà Văn Hạ
0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung
0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh
0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)

 

 

 

 

20

TTVCCC 115
(GĐ Nguyễn Hoàng Nhân: 0931.944.780)

1. Nguyễn Hoàng Nhân
0931944780

+ Nguyễn Hoàng Sa
0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền
0935652669
+ Hoàng Phước Đức
0905511115

2. Nguyễn Văn Vũ
0939750000

+ Trần Hòa
0905906115
+ Dương Thị Thủy
0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng
0914125415

 

 

 

21

Phòng BVSKCB
(GĐ Huỳnh Công Minh: 0918.121.381)

1. Lê Viết Khâm
0914489696

+ Huỳnh Thị Sáu
0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

 

 

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]