Xây dựng mối liên kết, tạo động lực trong thu hút đầu tư và phát triển ngành kinh tế du lịch Vùng duyên hải miền Trung
  

Hội nghị phát triển du lịch khu vực miền Trung và Tây nguyên có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố Vùng duyên hải miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) và 5 tỉnh Tây Nguyên. Thừa Thiên Huế là Tỉnh vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị.   

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ; Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương (Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại giao; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); đại diện Viện Nguyên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng tư vấn Du lịch quốc gia, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.... Đặc biệt có sự tham gia của các tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong nước và nước ngoài.

Hội nghị nhằm thể hiện quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải miền Trung trong việc thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực và lan tỏa trong thu hút đầu tư vào ngành kinh tế mà cả vùng đều có thế mạnh là phát triển ngành kinh tế du lịch; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Diễn ra trong 2 ngày (15-16/02/2019), tại khách sạn Vinpearl, thành phố Huế, Hội nghị sẽ tập trung phân tích, đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung; đề xuất định hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp đột phá phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng, toàn Vùng duyên hải miền Trung nói chung.

Trên cơ sở đó, xây dựng một tầm nhìn chiến lược trong phát triển ngành kinh tế du lịch Vùng duyên hải miền Trung trở thành một một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của Vùng nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, xây dựng mối liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng để tiếp tục nắm bắt cơ hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước cũng như những thành tựu có giá trị rất tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm đưa Vùng trở thành một điểm tham quan du lịch hàng đầu Châu Á, một điểm đến đầu tư an toàn hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc liên kết tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố trong Vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên được đánh giá là một điểm sáng của Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]