Chương trình Hội nghị phát triển du lịch khu vực miền Trung và Tây nguyên/ Conference on Tourism Development in the region of Central Highlands
  

Ngày 15/02/2019 – February 15th, 2019 

14h00

Khai mạc Gian hàng triển lãm phát triển Du lịch Miền Trung – Tây Nguyên\ Opening of the exhibition on tourism development of the Central Highlands

15h30

Họp Hội đồng vùng KTTĐ miền Trung\ Meeting of the Regional Council of the Central Key economic zones

18h30

Mời các đại biểu dự tiệc chiêu đãi Gala Dinner “Huế - Kinh đô Ẩm thực”\ Invite delegates to attend the Gala Dinner “Hue – the capital of gastronomy”

 

Ngày 16/02/2019 – February 16th, 2019

Buổi sáng/ In the morning

7h30-8h00

Đăng ký, đón tiếp\ Registration and Reception

8h00-8h30

Văn nghệ chào mừng\ Music performance

8h30-8h45

Chiếu phim phóng sự “Du lịch Vùng Miền Trung và Tây Nguyên – Cần bước đột phá mới”/ Video about “Tourism in the region of Central Highlands – Requiring a new breakthrough

8h45-8h50

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu\ Conference Introduction

8h50-9h00

Phát biểu khai mạc Hội nghị và báo cáo tổng hợp kiến nghị của các tỉnh, thành phố trong Vùng\ Opening speech and the general report about the proposals of provinces/cities in the Region

9h00-9h10

Phát biểu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch\ The speech of the Leader of Ministry of Culture, Sports and Tourism

9h10-9h20

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư\ The speech of the Leader of Planning and Investment

9h20-9h30

Phát biểu của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc và Nhật Bản\ Remarks by the Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary of Korea and Japan

9h30-9h45

Phát biểu của nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước\ Remarks by national and international strategic investors

9h45-10h00

Báo cáo đề dẫn Hội nghị\ The introductory report

10h00-10h45

Phát biểu tham luận, trao đổi và thảo luận\ The presentations and discussions

10h45-11h15

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ\ Speech by the Prime Minister

11h15-11h30

Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư\ The ceremony of granting investment decisions

11h30-11h35

Phát biểu bế mạc Hội nghị\ Closing speech

Buổi chiều/ Afternoon session

Đại biểu đi khảo sát vùng trọng điểm phát triển du lịch (đại biểu đăng ký tại Ban tổ chức)\ Delegates visit important areas for tourism development

(Kindly request delegates to register with Organizers)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]