Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử năm 2020
  
Cập nhật:20/02/2020 10:46:10 SA
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
Nhằm triển khai thực hiện đúng, có hiệu quả về sử dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có Chỉ thị số 5/CT-UBND triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Theo đó, lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện thông qua ba giai đoạn:

Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020: Cục Thuế tỉnh tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức các buổi Hội thảo; tập huấn về hóa đơn điện tử. 

Từ 01/4/2020 đến 30/6/2020: Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử cho các tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập; các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm y tế; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đến 31/7/2020 phấn đấu đạt 90% và đến 31/10/2020 đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử.

Việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng sẽ tạo bước đột phá, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp; tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; tạo chuyển biến căn bản công tác quản lý thuế, chống thất thu, hạn chế gian lận thương mại. Đây là chính sách mới, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân; việc triển khai đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tháng 8/2020, UBND tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết công tác triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giao Cục Thuế tỉnh là đơn vị chủ trì, giúp UBND tỉnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về hóa đơn điện tử, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để việc sử dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn được mở rộng, hiệu quả, giảm thiểu tối đa những sai sót và đem lại lợi ích thiết thực cho đơn vị. Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Đăng ký kinh doanh các huyện, thị xã, thành phố phải thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hộ kinh doanh mới thành lập, doanh nghiệp thay đổi thông tin biết chủ trương của Chính phủ, của địa phương về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trước đó, ngày 07/12/2019, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã tổ chức tập huấn về hóa đơn điện tử, Dịch vụ thuế điện tử eTax và đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối