Thông tin cần biết

Danh sách Tổ chức Giám định và Giám định viên tư pháp
  

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP 

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khen thưởng

Lĩnh vực chuyên môn

Bộ ngành

Địa phương

1

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

27 Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234.3889175

 

 

Kỹ thuật hình sự

 

Thừa Thiên Huế

2

Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh lộ 10, Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234.3822641

 

 

Pháp y

 

Thừa Thiên Huế

 

 

  DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

 

STT

Tên tổ chức

Thành lập

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khen thưởng

Lĩnh vực chuyên môn

Bộ ngành

Địa phương

1

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

30/12/1993

24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234.3845093

https://skhcn.hue.gov.vn

 

Khoa học và Công nghệ

 

Thừa Thiên Huế

2

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

27/05/2016

 

8 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234.3821352

 

https://svhtt.

thuathienhue.gov.vn

 

Văn hóa

 

Thừa Thiên Huế

3

Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ

17/05/1995

6/1 Đoàn Hữu Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234.3823033

 

 

Lâm nghiệp

 

Thừa Thiên Huế

4

Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

23/01/2006

Vỹ dạ 7, phường Vỹ Dạ. TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234.3847677

0234.3815900

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

 

 


   DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày bổ nhiệm

Khen thưởng

Lĩnh vực chuyên môn

Tình trạng

Bộ ngành

Địa phương

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

1.

Nguyễn Hoài An

25/05/1961

23/09/2002

 

Pháp y

x

 

 

Thừa Thiên Huế

2.

Lê Tự Hùng

07/06/1965

23/09/2002

 

Pháp y

x

 

 

Thừa Thiên Huế

3.

Trần Bảo Hùng

21/11/1966

23/09/2002

 

Pháp y

x

 

 

Thừa Thiên Huế

4.

Lê Nhị Chương

19/05/1960

23/09/2002

 

Pháp y

x

 

 

Thừa Thiên Huế

5.

Bùi Đức Phú

06/07/1956

23/09/2002

 

Pháp y

 

x

 

Thừa Thiên Huế

6.

Lê Trọng Lân

15/03/1961

23/09/2002

 

Pháp y

 

x

 

Thừa Thiên Huế

7.

Ngô Văn Trung

30/01/1958

23/09/2002

 

Pháp y

 

x

 

Thừa Thiên Huế

8.

Nguyễn Văn Bằng

10/07/1958

23/09/2002

 

Pháp y

 

x

 

Thừa Thiên Huế

9.

Trang Hiếu Hùng

27/12/1962

23/09/2002

 

Pháp y

 

x

 

Thừa Thiên Huế

10.

Ngô Đình Thư

10/10/1960

13/11/2006

 

Pháp y tâm thần

x

 

Bộ Y tế[1]

 

11.

Hoàng Thị Anh Đào

10/05/1963

13/11/2006

 

Pháp y tâm thần

x

 

Bộ Y tế[2]

 

12.

Tôn Thất Hưng

19/01/1956

23/09/2002

 

Pháp y tâm thần

x

 

Bộ Y tế[3]

 

13.

Nguyễn Ngọc Thượt

10/12/1964

13/11/2006

 

Pháp y tâm thần

 

x

 

Thừa Thiên Huế

14.

Nguyễn Hữu Kỳ

08/04/1944

23/09/2002

 

Pháp y tâm thần

 

x

 

Thừa Thiên Huế

15.

Ngô Văn Lương

26/11/1956

23/09/2002

 

Pháp y tâm thần

 

x

 

Thừa Thiên Huế

16.

Nguyễn Vũ Hoàng

01/06/1959

23/09/2002

 

Pháp y tâm thần

 

x

 

Thừa Thiên Huế

17.

Chu Văn Phúc

21/12/1971

05/02/2002

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

18.

Nguyễn Đắc Định

02/01/1970

10/11/2003

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

19.

Nguyễn Thị Diệu Anh

02/01/1973

10/11/2003

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

20.

Nguyễn Thị Thủy

10/05/1978

27/02/2007

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

21.

Lê Văn Tường

26/04/1978

27/08/2008

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

22.

Đoàn Thanh Chinh

01/05/1976

03/02/2010

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

23.

Nguyễn Ngọc Cử

16/06/1977

08/11/2010

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

24.

Nguyễn Huy Trung

14/07/1979

08/12/2011

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

25.

Đinh Thế Tùng

18/07/1982

03/01/2013

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

26.

Trần Nam

25/12/1980

22/01/2015

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

27.

Phạm Ngọc Giang

09/07/1977

21/7/2017

 

Kỹ thuật hình sự

x

 

 

Thừa Thiên Huế

28.

Nguyễn Quang Tố

08/03/1967

13/11/2006

 

Tài chính

 

x

 

Thừa Thiên Huế

29.

Hồ Viết Quý

25/09/1966

13/11/2006

 

Tài chính

 

x

 

Thừa Thiên Huế

30.

Nguyễn Viết Dũng

05/07/1970

13/11/2006

 

Tài chính

 

x

 

Thừa Thiên Huế

31.

Nguyễn Đại Viên

24/08/1967

14/06/2006

 

Xây dựng

 

x

 

Thừa Thiên Huế

32.

Lê Hạ

10/12/1964

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

 

 

Thừa Thiên Huế

33.

Nguyễn Hữu Huy

25/12/1966

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

34.

Nguyễn Ngọc Dũng

11/04/1956

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

35.

Trần Văn Tâm

12/06/1962

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

36.

Nguyễn Lợi

21/05/1959

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

37.

Lê Thanh An

16/02/1967

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

38.

Phan Thanh Hùng

11/04/1962

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

39.

Nguyễn Xuân Thiều

10/01/1956

17/01/2008

 

Nông nghiệp

 

x

 

Thừa Thiên Huế

40.

Nguyễn Quê

10/12/1958

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

41.

Nguyễn Thanh Hải

27/09/1964

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

42.

Đỗ Hữu Hà

16/04/1961

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

43.

Nguyễn Ngọc Bình

16/11/1958

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

44.

Lê Viết Xuân

14/06/1956

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

45.

Lê Duy Sơn

31/12/1961

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

46.

Nguyễn Hữu Thông

01/08/1952

21/02/2003

 

Văn hóa

 

x

 

Thừa Thiên Huế

47.

Trần Ngọc Trường

19/08/1958

09/05/2006

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

48.

Ngô Cẩm

06/09/1963

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

49.

Phan Hữu Quang

30/12/1960

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

50.

Cao Quốc Việt

01/01/1958

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

51.

Lê Văn Hà

30/04/1962

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

52.

Nguyễn Văn Thái

06/03/1966

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

53.

Hà Xuân Ngọc

14/04/1968

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

54.

Đỗ Thị Ái Hương

17/04/1974

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

55.

Nguyễn Thanh Hoàng

04/08/1968

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

56.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

11/10/1965

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

57.

Hồ Thị Thu Trang

16/05/1964

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

58.

Phan Quang Trọng

11/04/1979

25/5/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

59.

Ngô Xuân Bảy

14/03/1970

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

60.

Mai Văn Viết Diễn

04/10/1980

25/05/2012

 

Tài chính-Kế toán

 

x

 

 

 


 DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày bổ nhiệm

Khen thưởng

Lĩnh vực chuyên môn

Bộ ngành

Địa phương

1

Hồ Văn Nhân

12/08/1960

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

2

Phạm Minh Tâm

01/01/1977

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

3

Mai Thị Minh Thủy

25/11/1967

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

4

Nguyễn Đắc Phước

20/10/1979

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

5

Nguyễn Trần Nhật Minh

26/04/1980

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

6

Mai Viết Thành Nhân

28/05/1981

 

 

Xây dựng

 

Thừa Thiên Huế

7

Dương Văn Thành

16/04/1964

 

 

Quản lý đất đai

 

Thừa Thiên Huế

8

Trương Thị Thu Thủy

07/10/1977

 

 

Tài chính

 

Thừa Thiên Huế

                                                                  

 

 


[1] Hiện làm việc tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thuộc Bộ Y tế

[2] Hiện làm việc tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thuộc Bộ Y tế

 

[3] Hiện làm việc tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thuộc Bộ Y tế

 

 


 Bản in]