Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:19/09/2023 3:53:28 CH
(CTTĐT) - Ngày 19/9, UBND tỉnh có Công văn 9966 /UBND-NC về việc triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại bệnh viện Trung ương Huế
Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại bệnh viện Trung ương Huế

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trẻ, cơ sở chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, có mật độ người ở cao.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo thẩm quyền tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đúng theo quy định, đáp ứng tình hình thực tiễn địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy trình bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, nắm rõ và thực hiện khi có tình huống thực tế xảy ra.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]