Phú Vang: Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

  
Cập nhật:21/09/2023 4:14:58 CH
Đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc
Sáng ngày 21/9, Thường trực Huyện uỷ Phú Vang đã có buổi làm việc với các Phòng, ban và các địa phương liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới gồm Phú Gia, Phú Diên, Phú Xuân và xây dựng nông thôn mới nâng cao gồm Phú Hồ, Phú Hải, Phú Thuận. Đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Văn Chính – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo các Phòng, ban và các địa phương liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã được nghe Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện thông qua báo cáo tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương. Đối với 03 xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện trong năm 2023 là Phú Gia, Phú Xuân, Phú Diên, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã tổ chức họp thẩm tra, thẩm định đã hoàn thiện hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định của các Sở, ban, ngành thẩm định kết quả cụ thể: Xã Phú Diên đạt 16/19 tiêu chí; xã Phú Xuân đạt 15/19 tiêu chí. Đối với 03 xã nông thôn mới nâng cao qua rà soát của các cấp, các ngành đã đánh giá xã Phú Hồ đạt 14/19 tiêu chí; xã Phú Hải đạt 16/19 tiêu chí; xã Phú Thuận đạt 16/19 tiêu chí.

Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Để đưa các xã về đích nông thôn mới 2023, huyện Phú Vang đã đề ra các chương trình mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 02 xã Phú Diên, Phú Xuân đạt chuẩn NTM năm 2023; phấn đấu có một đến hai xã đạt chuẩn NTM nâng cao nằm trong lộ trình.


Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá một số tồn tại, hạn chế và tham gia đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt của các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Gia Công -TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Xác định xây dựng nông thôn mới là công việc có tính chất lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, vì vậy để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công yêu cầu các ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, trong đó tiến hành rà soát, đánh giá khách quan, chính xác kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao từ đó có kế hoạch, lộ trình thực hiện để duy trì, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu; cùng với đó là đẩy nhanh quá trình quy hoạch chung xã trước ngày 15/10; xây dựng các mô hình để tập trung chuyển dịch kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng liên kết và xây dựng sản phẩm chủ lực OCCOP; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình an ninh trật tự địa bàn; xây dựng môi trường ngày càng sạch đẹp, văn minh…bên cạnh đó tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt củng cố tổ chức bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, trong đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, phấn đấu đưa các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình các cấp thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới  nâng cao năm 2023.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]