Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản 2016 khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên
  
Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn
Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn
Sáng ngày 25/4, tại thành phố Huế, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản 2016 khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Đinh Khắc Đính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 25/4 đến 29/4), Hội nghị sẽ quán triệt, phổ biến Phương án Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 của Trung ương. Hướng dẫn cụ thể các quy trình của cuộc Tổng điều tra như: Hướng dẫn cách ghi các loại phiếu, hướng dẫn kiểm tra phiếu, hướng dẫn tổng hợp nhanh dùng trong Tổng điều tra; Thực hành phỏng vấn, cách ghi phiếu tại địa bàn; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Giới thiệu trang thông tin điều hành Tổng điều tra và phần mềm nhập tin tổng hợp nhanh trực tuyến; Thảo luận nội dung các phiếu điều tra cũng như công tác tổ chức, chỉ đạo Tổng điều tra thông qua các bài tập tình huống và thực tế tiến hành phỏng vấn, cách ghi các loại phiếu điều tra tại địa bàn...

Theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được tiến hành trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản: Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường,...Thông tin về nông thôn: Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thông tin về cư dân nông thôn: Điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]