Chùa

Hầu hết những ngôi chùa lớn hiện nay của Huế đều được xây dựng từ thời các chúa Nguyễn, nhưng trải qua thời gian chúng đã được tu sửa và thay đổi nhiều về cấu trúc. Có một số ngôi chùa rất đáng chú ý như Thiên Mụ, Thánh Duyên, Hà Trung, Quốc Ân..., nếu khảo sát kỹ hẳn còn có thể nhận diện các yếu tố mỹ thuật và kiến trúc vốn có từ giai đoạn Tiền Nguyễn.

Chùa Thiên Mụ (hay còn gọi là chùa Linh Mụ)

Nhà thờ công giáo

Cũng như các ngôi chùa lớn ở Huế, phần lớn các nhà thờ công giáo ở vùng đất này được lập trong thời các chúa Nguyễn, tuy nhiên các nhà thờ này đều đã thay đổi diện mạo rất lớn. Nhà thờ Phủ Cam vốn được xây dựng từ năm 1680, nhà thờ Kim Long, nhà thờ Phường Đúc thì còn có sớm hơn.

Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu thế

Đền thờ

Là những công trình phục vụ tín ngưỡng mang đậm sắc thái dân gian, hệ thống đền thờ được các tư liệu văn hiến mô tả khá đầy đủ qua suốt các thời kỳ. Trong thời các chúa, hệ thống đền thờ chắc chắn tồn tại rất phong phú. Tuy nhiên đến nay cũng chưa có một công trình nào đã thống kê đầy đủ về loại hình kiến trúc tín ngưỡng độc đáo này.

Truyền thuyết điện Hòn Chén gắn với sự tích kỳ bí về một cái chén úp

Click vào đây để xem nội dung chi tiết.