Xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công đến năm 2020
  
Cập nhật:16/10/2019 10:45:28 SA

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm 2020, không còn các hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú

Theo đó, UBND đã đề ra một số nhiệm vụ thực hiện kế hoạch như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các hoạt động về giảm nghèo đặc biệt đối với các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo; Thực hiện đa dạng hóa nguồn huy động để triển khai Kế hoạch xóa nghèo bền vững cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công; Rà soát, đánh giá thực trạng, nguyên nhân dẫn đến nghèo của những hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công ở từng cấp địa phương (xã, huyện); Ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công có khả năng lao độngCùng với đó là những giải pháp khắc phục một số chiều thiếu hụt chủ yếu như Khắc phục thiếu hụt về thu nhập:; Khắc phục một số chiều thiếu hụt đa chiều

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công theo đúng quy định;

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối