Phối hợp triển khai các giải pháp giám sát, kiểm soát y tế, phòng chống dịch đối với hành khách về Huế trên các phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt
  
Cập nhật:26/10/2021 10:37:47 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 10047/UBND-GT về việc phối hợp triển khai các giải pháp giám sát, kiểm soát y tế, phòng chống dịch đối với hành khách về Huế trên các phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt (từ khi lên xe, lên tàu, vào địa bàn tỉnh và khi về đến địa phương cư trú, lưu trú).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trìphối hợp với Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, các địa phương, các Nhà xe, Bến xe xây dựng và thống nhất phương án quản lý hành khách vào Huế bằng đường bộ (gồm cả phương tiện cá nhân và công cộng), đường sắt; phương thức quản lý hành khách, giám sát, kiểm soát y tế, phòng chống dịch, đảm bảo kiểm soát được hành trình di chuyển của khách từ khi lên xe, lên tàu, vào địa bàn tỉnh và khi về đến địa phương cư trú, lưu trú; Phối hợp với UBND thành phố Huế và các cơ quan xây dựng, thống nhất phương án đón trả khách, đảm bảo an toàn án phòng, chống dịch tại Ga Huế, đăng ký về địa phương cư trú, lưu trú; Phối hợp với các địa phương rà soát, thống nhất các điểm dừng đón, trả khách và các trạm dừng nghỉ đảm bảo điều kiện, được phép dừng đón, trả khách trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và các địa phương để đơn vị vận tải biết và thực hiện theo quy định đảm bảo chỉ được đón, trả khách đúng điểm cho phép (không được dừng đón, trả khách dọc đường).

Ngoài ra, Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan y tế của địa phương, các đơn vị quản lý khai thác nhà ga, bến xe thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho hành khách theo đúng quy định (từ khi vào Huế, về nơi cư trú, lưu trú).

Công văn nêu rõ,  UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của công dân tại địa bàn quản lý (nơi công dân đăng ký cư trú, lưu trú); tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối