Phân loại 86 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hương Thủy
  
Cập nhật:25/10/2021 10:55:25 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 23/10/2021 về phân loại 86 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hương Thủy 

Theo đó, 86 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hương Thủy được phân loại như sau: Thôn, tổ dân phố loại 2: 02 đơn vị (thôn: 02, tổ dân phố: 0); Thôn, tổ dân phố loại 3: 84 đơn vị (thôn: 33, tổ dân phố: 51). Cụ thể như sau:

Thôn, tổ dân phố loại 2: Thôn 1B (xã Thủy Phù); Thôn Lang Xá Cồn (xã Thủy Thanh)

Thôn, tổ dân phố loại 3: Phường Phú Bài: Tổ dân phố 1; Tổ dân phố 2; Tổ dân phố 3; Tổ dân phố 4; Tổ dân phố 5; Tổ dân phố 6; Tổ dân phố 7; Tổ dân phố 8; Tổ dân phố 9; Tổ dân phố 10. Phường Thủy Châu: Tổ dân phố 1; Tổ dân phố 2; Tổ dân phố 3; Tổ dân phố 4; Tổ dân phố 5; Tổ dân phố 6; Tổ dân phố 7; Tổ dân phố 8; Tổ dân phố 9; Tổ dân phố 10. Phường Thủy Dương: Tổ dân phố 1; Tổ dân phố 2; Tổ dân phố 3; Tổ dân phố 4; Tổ dân phố 5; Tổ dân phố 6; Tổ dân phố 7; Tổ dân phố 8; Tổ dân phố 9; Tổ dân phố 10; Tổ dân phố 11; Tổ dân phố 12. Phường Thủy Lương: Tổ dân phố 1; Tổ dân phố 2; Tổ dân phố 3; Tổ dân phố 4; Tổ dân phố 5; Tổ dân phố 6; Tổ dân phố 7. Phường Thủy Phương: Tổ dân phố 1; Tổ dân phố 2; Tổ dân phố 3; Tổ dân phố 4; Tổ dân phố 5; Tổ dân phố 6; Tổ dân phố 7; Tổ dân phố 8; Tổ dân phố 9; Tổ dân phố 10; Tổ dân phố 11; Tổ dân phố 12. Xã Dương Hòa: Thôn Buồng Tằm; Thôn Hạ; Thôn Hộ; Thôn Khe Sòng; Thôn Thanh Vân. Xã Phú Sơn: Thôn 1; Thôn 2; Thôn 3; Thôn 4. Xã Thủy Phù: Thôn 1A; Thôn 2; Thôn 3; Thôn 4; Thôn 5; Thôn 6; Thôn 7; Thôn 8A; Thôn 8B; Thôn 9; Thôn 10. Xã Thủy Tân: Thôn Chiết Bi; Thôn Hòa Phong; Thôn Tân Tô; Thôn Tô Đà 1; Thôn Tô Đà 2. Xã Thủy Thanh: Thôn Lang Xá Bàu; Thôn Thanh Toàn; Thôn Thanh Tuyền; Thôn Thanh Thủy; Thôn Vân Thê Đập; Thôn Vân Thê Nam; Thôn Vân Thê Thượng; Thôn Vân Thê Trung.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối