Gần 1,9 tỷ cho dự án nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển miền Trung Việt Nam.
  
Cập nhật:30/07/2021 3:23:03 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển miền Trung Việt Nam” do Công ty UP Transfer - Đại học Potsdam (CHLB Đức) tài trợ với tổng vốn dự án: 66.752 Euro (Sáu mươi sáu nghìn, bảy trăm năm mươi hai Euro), tương đương 1.871.126.915 VNĐ (Một tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm mười lăm đồng).

Theo đó, nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý rủi ro thiên tai; tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển tại địa bàn nguy cơ ngập lụt cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua cách tiếp cận “Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái” dựa vào các bên liên quan, các hoạt động chính của dự án bao gồm: Tạo ra vườn ươm cộng đồng tự quản trong khu vực cây ngập mặn sẵn có do cộng đồng quản lý tại Hải Dương nhằm phục hồi số lượng cây bị hư hại do thiên tai năm 2020; Tổ chức các buổi truyền thông về Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái của các thành viên của Hội phụ nữ cấp cộng đồng; Đánh giá kết quả dự án và hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối