Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  
Cập nhật:03/02/2016 4:49:23 CH

Chiều 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ trì tại các điểm trực tuyến ở địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Cái Vĩnh Tuấn công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử và Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử của tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp đó, các thành viên ban bầu cử tỉnh đã trình bày hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lê Trường Lưu  nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng của cả nước và của tỉnh. Vì vậy, để đảm bảo đúng thời gian, các địa phương cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể; căn cứ nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương để làm tốt công tác định hướng nhân sự đại biểu HĐND cấp mình, đảm bảo cơ cấu thành phần, đồng thời lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm tham gia HĐND các cấp. Trong quá trình triển khai ở các địa phương, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]