Danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV ứng cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:10/06/2016 10:39:15 SA



Danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV ứng cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(xếp theo a,b,c…)

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ứng cử

Tỷ lệ(%)

Kết quả

1

Bùi Đức Hạnh

03/11/1960

Nam

Thừa Thiên - Huế

72,59%

Trúng cử

2

Phạm Như Hiệp

10/08/1965

Nam

Thừa Thiên - Huế

67,98%

Trúng cử

3

Nguyễn Hội

01/12/1942

Nam

Thừa Thiên - Huế

77,83%

Trúng cử

4

Đặng Ngọc Nghĩa

11/07/1959

Nam

Thừa Thiên - Huế

78,40%

Trúng cử

5

Nguyễn Chí Tài

08/01/1980

Nam

Thừa Thiên - Huế

72,40%

Trúng cử

6

Nguyễn Ngọc Thiện

27/03/1959

Nam

Thừa Thiên - Huế

88,28%

Trúng cử

7

Phan Ngọc Thọ

18/06/1963

Nam

Thừa Thiên - Huế

76,04%

Trúng cử

 

 

Nguồn: Hội đồng bầu cử Quốc gia

 Bản in]
Các bài khác