THÔNG BÁO
Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ( Ngày tiếp công dân 22/9/2023 của Chủ tịch và Phó CT thường trực)
  
Cập nhật:19/09/2023 8:32:59 SA

Ngày 18/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 342 /TB-UBND về việc thay đổi lịch tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

Theo Thông báo số 28/TB-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023; vào ngày 07/9/2023 và ngày 21/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tuy nhiên, do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 22/9/2023 (Thứ 6) tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh ( số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 TB thay đổi lịch tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ( Ngày tiếp công dân 22/9/2023 của Chủ tịch và Phó CT thường trực) (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]