Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 Tuần  - 2019
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
08:00Họp giao ban
09:30Họp báo Hội nghị Phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên
13:30Họp TCT giám sát các dự án trọng điểm
15:30Làm việc với Bộ phận giúp việc TCT giám sát các dự án trọng điểm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Họp giao ban
Buổi chiềuĐi Kiểm tra
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
08:00Họp giao ban
09:30Họp báo Hội nghị Phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên
13:30Họp TCT giám sát các dự án trọng điểm
15:30Làm việc với Bộ phận giúp việc TCT giám sát các dự án trọng điểm
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:30Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
13:30Nghe báo cáo về tuyến đường ven biển tỉnh
15:00Nghe b/c nâng cấp, khai thác Trạm quay đầu, chờ đón khách xe Buýt, xe điện
16:30Dự Lễ ký kết hợp tác với Công ty CP Đại Nam - Thái Y viện tài trợ Đề án Huế kinh đô ẩm thực
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
07:30Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:05Họp BCĐ đầu tư nâng cấp chợ Đông Ba
13:30Nghe báo cáo về tuyến đường ven biển tỉnh
15:00Nghe báo cáo phương án nâng cấp, khai thác các Trạm quay đầu, chờ đón trả khách xe Buýt, xe điện
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
Buổi chiềuLàm việc tại cơ quan
13:30Họp triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật xanh
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:00Dự lễ giao nhận quân năm 2019
08:00Làm việc với Công ty Phong Phú Lăng Cô
10:00L/v với Chủ tịch HĐQT Công ty Hương Giang
13:30Họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh
15:30Họp BCĐ điều chỉnh địa giới thành phố Huế
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
07:00Dự lễ giao, nhận quân lên đường nhập ngũ năm 2019
14:00Họp nghe báo cáo
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
07:00Dự lễ giao, nhận quân lên đường nhập ngũ năm 2019
08:00Làm việc với Công ty Phong Phú Lăng Cô
08:00Làm việc với Công ty Phong Phú Lăng Cô
14:00Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:00Dự lễ giao, nhận quân lên đường nhập ngũ năm 2019
13:30Nghe Đoàn TTLN báo cáo
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:30L/v với huyện Phú Lộc
13:30Đi Kiểm tra
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
08:00Làm việc với các ngành về nội dung chuẩn bị tổng kết 10 kỳ Festival Huế và Kế hoạch Festival Huế 2020
13:30Nghe báo cáo phối hợp tổ chức Ngày hội VHTTDL các DTTS 6 tỉnh vùng biên giới Việt - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên 2019
15:00Dự lễ công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp nghề Quảng Điền vào Trường Cao đẵng Nghề
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Nghe báo cáo rà soát nâng cao chất lượng khai thác xe buýt trên địa bàn
Buổi chiềuĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
08:00Nghe báo cáo
13:30Làm việc với Sở TNMT và các ngành
15:30Nghe báo cáo
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
08:00Họp Thường trực Tỉnh ủy
13:30Họp Thường vụ Tỉnh ủy
16:00Họp Hội đồng đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
09:00Dự Khai trương Bảo tàng Mỹ thuật Huế
14:00Dự Hội nghị BCH toàn quốc lần thứ 3 của HH Văn hóa Ẩm thực VN
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:30Dự Hội nghị triển khai Đề án Ngày Chủ Nhật xanh đến cán bộ Đoàn Chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh
09:00Dự Khai trương Bảo tàng Mỹ thuật Huế
13:30Làm việc với các đơn vị
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
19:30Dự Festival về miền Quan họ
Xuất file