Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 04/08/2022
  Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 279/TB-UBND về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hả
 • Ngày tiếp: 27/07/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 273/TB-UBND về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn P
 • Ngày tiếp: 07/07/2022
  Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 260/TB-UBND về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn P
 • Ngày tiếp: 26/05/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tại buổi ti
 • Ngày tiếp: 28/04/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình
  Tóm tắt nội dung: Thông báo nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi
 • Ngày tiếp: 14/04/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 24/02/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 17/02/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 16/12/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 21/10/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 503/TB-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ t
Tổng cộng78   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối