Kết quả khiếu nại tố cáo

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(tìm tên, địa chỉ, nội dung)

Xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo

 • Họ tên: Ông, bà Đặng Văn Xin - Hoàng Thị Mai
  Địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung: Khiếu nại về Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 7961/QĐ-CTUB ngày 23/11/2020 của C
  Ngày nhận đơn: 14/12/2021
 • Họ tên: Ông Hoàng Văn Phú
  Địa chỉ: Số 10/174 đường Lê Duẩn, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Bà Nguyễn Thị Liên
  Địa chỉ: Số 07 đường Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đủ đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Bà Nguyễn Phan Cát Tường
  Địa chỉ: số 7/92 đường Ông Ích Khiêm, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Bà Nguyễn Thị Kim Yến
  Địa chỉ: Số 103 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Bà La Thị Phương Thảo
  Địa chỉ: số 6/94 đường Ông Ích Khiêm, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Bà Phan Thị Loan
  Địa chỉ: Số 158 đường Xuân 68, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Bà Nguyễn Thị Nhạn
  Địa chỉ: Số 17 đường Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị được bố trí đủ đất tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế
  Ngày nhận đơn: 29/03/2021
 • Họ tên: Ông Hồ Văn Thất
  Địa chỉ: Thôn 4 Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
  Nội dung: Liên quan đến việc ký xác nhận hồ sơ khen thưởng người có công Cách mạng.
  Ngày nhận đơn: 26/03/2021
 • Họ tên: Ông Hồ Đăng Long
  Địa chỉ: Thôn Phước Thọ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
  Nội dung: Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại thửa số 28, tờ bả
  Ngày nhận đơn: 26/03/2021
Tổng cộng1896   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối