Kết quả khiếu nại tố cáo

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(tìm tên, địa chỉ, nội dung)

Xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo

 • Họ tên: Ông Hoàng Thuần
  Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
  Nội dung: Không đồng ý Thông báo số 2271/TB-UBND ngày 26/9/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc kh
  Ngày nhận đơn: 19/10/2018
 • Họ tên: Bà Ngô Thị Cúc
  Địa chỉ: Số 335 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
  Nội dung: Khiếu nại việc đền bù khi mở đường Trưng Nữ Vương
  Ngày nhận đơn: 18/10/2018
 • Họ tên: Ông Nguyễn Văn Trung
  Địa chỉ: 87A2, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Nội dung: Đề nghị trả lại một số diện tích đất nông nghiệp mà trước đây Hợp tác xã nông nghiệp Phú H
  Ngày nhận đơn: 16/10/2018
 • Họ tên: Ông Đoàn Vinh Quang
  Địa chỉ: Xã Bình Điền, thị xã Hương Trà
  Nội dung: Kiến nghị liên quan đến việc giải quyết nhà ở đối với người có công cách mạng
  Ngày nhận đơn: 16/10/2018
 • Họ tên: Ông Ngô Văn Hùng
  Địa chỉ: Thị xã Hương Thủy
  Nội dung: Đơn xin giải quyết về việc tranh chấp đất đai
  Ngày nhận đơn: 16/10/2018
 • Họ tên: Ông Đinh Vũ Hùng
  Địa chỉ: Số 232 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc cắm mốc lộ giới đối với Đường Đào Tấn nối dài (đoạ
  Ngày nhận đơn: 15/10/2018
 • Họ tên: Ông Nguyễn Thạnh
  Địa chỉ: Khu vực 1, phường An Tây, thành phố Huế
  Nội dung: Kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Kê, ông Trương Khắc Sơn
  Ngày nhận đơn: 10/10/2018
 • Họ tên: Ông Hoàng Ngọc Đới
  Địa chỉ: Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền
  Nội dung: Kiến nghị liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  Ngày nhận đơn: 10/10/2018
 • Họ tên: Bà Lê Thị Yên
  Địa chỉ: Tổ 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
  Nội dung: Phản ánh và kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử
  Ngày nhận đơn: 10/10/2018
 • Họ tên: Các bà: Lê Hà Thị Hồng Diệp và Lê Hà Thị Hồng Long
  Địa chỉ: Thành phố Huế
  Nội dung: Kiến nghị liên quan đến thửa đất tại 114 Hùng Vương, thành phố Huế
  Ngày nhận đơn: 10/10/2018
Tổng cộng1633   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối