Kết quả khiếu nại tố cáo

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(tìm tên, địa chỉ, nội dung)

Xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo

 • Họ tên: Ông Võ Kháng
  Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
  Nội dung: Liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất tái định cư
  Ngày nhận đơn: 22/03/2023
 • Họ tên: Ông Nguyễn Đình Kha
  Địa chỉ: 2/82 Quảng Tế, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
  Nội dung: Về việc tranh chấp đất với ông Võ Kim Vinh tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
  Ngày nhận đơn: 22/03/2023
 • Họ tên: Bà Phạm Thị Đáo
  Địa chỉ: Thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy
  Nội dung: Khiếu nại Công văn số 138/UBND-TNMT ngày 19/01/2023 của UBND thị xã Hương Thủy
  Ngày nhận đơn: 09/03/2023
 • Họ tên: Ông Đỗ Khắc Hùng
  Địa chỉ: P10/16 Khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị xem xét lại phương án bồi thường và hỗ trợ cho gia đình khi giải tỏa khu tập thể X
  Ngày nhận đơn: 20/02/2023
 • Họ tên: Ông Trần Đức Lộc
  Địa chỉ: Thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc
  Nội dung: Kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất
  Ngày nhận đơn: 16/02/2023
 • Họ tên: Ông Đỗ Khắc Hùng
  Địa chỉ: P10/16 Khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế
  Nội dung: Khiếu nại Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại số 24/TB-UBND ngày 09/02/2023 và văn
  Ngày nhận đơn: 13/02/2023
 • Họ tên: Ông Nguyễn Văn Túc
  Địa chỉ: Tổ 5, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy
  Nội dung: Khiếu nại UBND thị xã Hương Thủy không cấp Giấy CNQSD đất cho ông
  Ngày nhận đơn: 08/02/2023
 • Họ tên: Ông Nguyễn Văn Liêm
  Địa chỉ: Dãy 38/10 Khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế
  Nội dung: Kiến nghị về việc đề nghị xem xét lại phương án bồi thường và hỗ trợ cho gia đình khi giải
  Ngày nhận đơn: 08/02/2023
 • Họ tên: Bà Trần Thị Hà
  Địa chỉ: 2/34 Khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị xem xét lại phương án bồi thường và hỗ trợ khi giải tỏa khu tập thể Xã Tắc, phường
  Ngày nhận đơn: 08/02/2023
 • Họ tên: Bà Nguyễn Thị Cưng
  Địa chỉ: 135 Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, thành phố Huế
  Nội dung: Đề nghị xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, đồng thời, đề nghị cấp cho Bà 01 lô đất tái địn
  Ngày nhận đơn: 06/02/2023
Tổng cộng2123   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối