Kết quả khiếu nại tố cáo

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(tìm tên, địa chỉ, nội dung)

Xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo

 • Họ tên: Các ông Lê Mười, Đỗ Xuân Anh, Huỳnh Công Niệm và Huỳnh Công Quan
  Địa chỉ: xã Vinh Phú, huyện Phú Vang
  Nội dung: Liên quan đến đất đai và chính sách người có công với cách mạng
  Ngày nhận đơn: 21/11/2019
 • Họ tên: 41 Hộ dân tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc
  Địa chỉ: xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc
  Nội dung: Liên quan đến việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây,
  Ngày nhận đơn: 20/11/2019
 • Họ tên: Ông Trần Văn Thành
  Địa chỉ: 115 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Huế
  Nội dung: Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà Cao Văn Chân, Lê Thị S
  Ngày nhận đơn: 20/11/2019
 • Họ tên: Công dân Mai Hiền
  Địa chỉ: Thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc
  Nội dung: Liên quan đến tranh chấp đất đai
  Ngày nhận đơn: 20/11/2019
 • Họ tên: Bà Nguyễn Thị Phượng
  Địa chỉ: Thôn Vỹ Xá, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ
  Nội dung: Liên quan đến việc giải quyết đất trồng cây lâm nghiệp
  Ngày nhận đơn: 20/11/2019
 • Họ tên: Ông Nguyễn Văn Bích
  Địa chỉ: Tổ 4, phường Thuỷ Phương, Thị xã Hương Thuỷ
  Nội dung: Đề nghị ngưng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Lợi
  Ngày nhận đơn: 15/11/2019
 • Họ tên: Bà Huỳnh Thị Gio
  Địa chỉ: 159 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu, thành phố Huế
  Nội dung: Liên quan đến thủ tục tách thửa đất
  Ngày nhận đơn: 15/11/2019
 • Họ tên: Ông Nguyễn Văn Mão
  Địa chỉ: Tổ 5, phường Thuỷ Lương, Thị xã Hương Thuỷ
  Nội dung: Khiếu nại việc UBND thị xã Hương Thuỷ không xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất
  Ngày nhận đơn: 15/11/2019
 • Họ tên: Ông Lê Trân
  Địa chỉ: thôn Bằng Lăng, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ
  Nội dung: Liên quan đến trách chấp đất đai
  Ngày nhận đơn: 15/11/2019
 • Họ tên: Ông Nguyễn Đình Quyền
  Địa chỉ: Tổ 5, khu vực 2, thôn Nhì Đông, phương An Đông, thành phố Huế
  Nội dung: Xem xét quyết định điều chỉnh quy hoạch trên phần đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất
  Ngày nhận đơn: 15/11/2019
Tổng cộng1716   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối