Khách sạn - nhà hàng

Khách sạn Indochine Palace
Địa chỉ: 105A Hùng Vương, Thành Phố Huế
Điện thoại: 3936666
Fax: 3936555

 Bản in]
Các bài khác
     
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ