Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Về việc đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 401 tờ bản đồ số 14, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, phường An Đông, Tp Huế 25/10/2019
2 Thông báo Về việc đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 19 tại 65 (Số mới 82) Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế 25/10/2019
3 Thông báo Khu dân cư mới Hói Đen (thôn Thủ Lễ 2) xã Quảng Phước huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 24/10/2019
4 Thông báo Khu dân cư mới Hói Đen (thôn Thủ Lễ 2) xã Quảng Phước huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 24/10/2019
5 Thông báo Tại Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 19/10/2019
6 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy 18/10/2019
7 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 18/10/2019
8 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 17/10/2019
9 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 17/10/2019
10 Thông báo Cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ Bốt Đỏ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 17/10/2019
Tổng cộng1565
Hiển thị