Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án i sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án .Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất, cây trồng các loại tọa lạc tại thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) 27/11/2020
2 THÔNG BÁO Về việc đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL 13/11/2020
3 THÔNG BÁO Về việc đấu giá TSĐB là quyền sử dụng đất tại thửa số: 83, tờ bản đồ số: 29; địa chỉ: Khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN huyện Phú Lộc 11/11/2020
4 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế 07/11/2020
5 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa số: 36, tờ bản đồ số: 48; địa chỉ: Khu vực 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN huyện Phú Lộc 06/11/2020
6 Thông báo Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án 05/11/2020
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư Dự án Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp gas tại Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). 31/10/2020
8 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 31/10/2020
9 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 30/10/2020
10 THÔNG BÁO (Đấu giá theo hình thức rút gọn) Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,3) và Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. 30/10/2020
Tổng cộng2045
Hiển thị