Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Tb đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án 05/01/2024
2 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 571, tờ bản đồ số 14, địa chỉ thửa đất: Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 23 đường Trần Anh Liên, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 05/01/2024
3 Tb Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 254, tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất: Số 108 (108A) đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 01/01/2024
4 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Siêu thị tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 30/12/2023
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc phường Hương Sơ, phường An Đông và phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 30/12/2023
6 THÔNG BÁO Về việc đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tại khu đất số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 29/12/2023
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 05 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế 28/12/2023
8 Tb đấu giá 01 lô đất ký hiệu 1342, khu xen ghép TDC5 thuộc Khu A, đô thị mới An Vân Dương 28/12/2023
9 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 28/12/2023
10 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất gồm 19 lô đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen (giai đoạn 4) tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/12/2023
Tổng cộng3251
Hiển thị