Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 04/03/2023
2 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu dân cư Xạ Biêu (giai đoạn 2) thuộc Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 04/03/2023
3 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nhà cửa, vật kiến trúc (tài sản gắn liền trên đất) tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48; Địa chỉ: tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). 03/03/2023
4 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Di Đông (Đồng Di), xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 03/03/2023
5 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 12 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/02/2023
6 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 366, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Tổ 12, Khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 27/02/2023
7 Thông báo đấu giá Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng kí TTH-92456-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản trên tàu. 27/02/2023
8 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 06 lô đất tại Khu tái định cư xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 25/02/2023
9 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 27 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 25/02/2023
10 Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản 24/02/2023
Tổng cộng2727
Hiển thị