Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 15/10/2020
2 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản .Thửa đất số: 59; Tờ bản đồ số: 14. - Địa chỉ: Thượng 4 - phường Thủy Xuân - thành phố Huế. - Diện tích đất: 347,2 m2 09/10/2020
3 Thông báo Thửa đất số: 111; Tờ bản đồ số: 24. - Địa chỉ: Tổ 11 khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. - Diện tích: 108,90 m2 (Một trăm lẻ tám phẩy chín mét vuông). - Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 108,90 m2 ; 09/10/2020
4 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản .Thửa đất số: 111; Tờ bản đồ số: 24. - Địa chỉ: Tổ 11 khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. - Diện tích: 108,90 m2 09/10/2020
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Cho thuê có thời hạn các ki ốt, lô quầy tại Chợ Bốt Đỏ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 09/10/2020
6 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án .Thửa đất số: 59; Tờ bản đồ số: 14. - Địa chỉ: Thượng 4 - phường Thủy Xuân - thành phố Huế. - Diện tích đất: 347,2 m2 (Ba trăm bốn mươi bảy phẩy hai mét vuông). - Hình thức sử dụng: riêng: 347,2 m2 ,chung: không. - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 347,2 m2. 09/10/2020
7 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 07 lô đất tại thôn 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 08/10/2020
8 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án 08/10/2020
9 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền 08/10/2020
10 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Giao thông Thủy lợi Thừa Thiên Huế đã thế chấp cho Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế 03/10/2020
Tổng cộng2009
Hiển thị