Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Kiệt 9, đường Đào Tấn thuộc Tổ 8, khu vực 5, phường Trường An, thành phố Huế. 22/11/2018
2 Thông báo về việc đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL 08/11/2018
3 Thông báo đấu giá 01 lô đất tại Điểm dân cư thuộc khu đất Trường THCS Lộc Bổn (cơ sở cũ), xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 02/11/2018
4 Thông báo đấu giá 02 lô đất tại Điểm dân cư thuộc khu đất Trường THCS Lộc Bổn (cơ sở cũ), xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 02/11/2018
5 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) 01/11/2018
6 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản ( Quyền sử dụng đất tại thôn Lương Nhơn, xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) 01/11/2018
7 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản 01/11/2018
8 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 50 Thuận Hoá, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) 01/11/2018
9 Thông báo đấu giá 07 lô đất tại Khu dân cư tổ dân phố Thạch Bình (Khu dân cư Nguyễn Vịnh), thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền 31/10/2018
10 Thông báo về việc đấu giá QSD đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền 26/10/2018
Tổng cộng1135
Hiển thị