Thông tin cần biết

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Năm 2018)


 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Cơ quan

Di động

 

1. Văn phòng UBND tỉnh

 

1

Hoàng Ngọc Khanh

Chánh Văn phòng

 

0903503832

hnkhanh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

2. Sở Thông tin và Truyền thông

 

1

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

02343882555

0913425720

lsminh.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Huy Hiển

Phó Giám đốc

02343882333

0915141331

nhhien.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Đức Hùng

Phó Giám đốc

02343882333

0914019433

ndhung.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

4

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Giám đốc

02343882333

0914202345

nxson.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

3. Sở Văn hóa và Thể thao

 

1

Phan Tiến Dũng

Giám đốc

0234.3822422

0913425240

ptdung.svhtt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Cao Chí Hải

Phó giám đốc

0234.3845916

0914024425

Cchai.svhtt@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Thiên Bình

Phó giám đốc

0234.3866199

0903585861

Ntbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn

 

4

Nguyễn Đức Lộc

Chánh Văn phòng

0234.3826331

0976504454

Ndloc.svhtt@thuathienhue.gov.vn

 

4. Sở Du lịch

 

1

Lê Hữu Minh

Quyền giám đốc

 

0913465181

lhminh.sdl@thuathienhue.gov.vn

 

5. Sở Y tế

 

1

Nguyễn Nam Hùng

Giám đốc

0234.3823747

0903588556

nnhung.syt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Hoàng Văn Đức

Chánh VP

 

0914202681

hvduc.syt@thuathienhue.gov.vn

 

6. Sở Giao thông Vận tải

 

1

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

0234.3826520

 

latuan.sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

7. Sở Công thương

 

1

Nguyễn Lương Bảy

Phó giám đốc

 

0914075418

nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Phan Thiên Định

Giám đốc

0234.3824682

0903599745

ptdinh.skhdt@thuathienhue.gov.vn

 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

 

1

Đặng Phước Mỹ

Phó giám đốc

(Phụ trách)

0234.3823253

 

dpmy.sgddt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Tân

Phó giám đốc

0234.3824005

 

ntan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

 

10. Sở Ngoại vụ

 

1

Trần Công Phú

Giám đốc

0234.3833662

0913458090

tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Huy Thái

Phó giám đốc

0234.3831858

0983233171

nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn

 

11. Sở Nội vụ

 

1

Bạch Chơn Đông

Giám đốc

0234.3847030

0913420301

bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

 

12. Sở Tư pháp

 

1

Đào Chuẩn

Giám đốc

0234.3820542

0905112956

dchuan.stp@thuathienhue.gov.vn

 

2

Phan Văn Quả

Phó giám đốc

 

0913410764

pvqua.stp@thuathienhue.gov.vn

 

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

 

1

Phan Văn Thông

Giám đốc

0234.3828275

0913410591

pvthong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Ngọc

Phó giám đốc

0234.3810364

0913495880

nvngoc.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

3

Hồ Đắc Trường

Phó giám đốc

0234.3831360

 

hdtruong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

4

Lê Bá Phúc

Phó giám đốc

0234.3934545

0914019559

lbphuc.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

14. Thanh tra tỉnh

 

1

Hồ Bê

Chánh thanh tra

0234.3810976

0983994519

hbe.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

 

15. Ban Dân tộc

 

1

Hồ Xuân Trăng

Trưởng Ban

0234.3831037

0973084567

hxtrang.bdt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh VP

 

0983535307

dtmhang.bdt@thuathienhue.gov.vn

 

16. Sở Khoa học và Công nghệ

 

1

Trần Quốc Thắng

P. Giám đốc

(Phụ trách)

 

0918382073

tqthang.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

17. Sở Tài chính

 

1

Trần Bá Mẫn

Phó giám đốc

0234.3826496

0935454599

tbman.stc@thuathienhue.gov.vn

 

18. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

1

Hồ Sỹ Nguyên

Giám đốc

0234.3828322

0903599161

hsnguyen.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Hồ Vang

Phó giám đốc

 

0903527101

hvang.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

 

19. Sở Lao động thương binh và xã hội

 

1

Hà Văn Tuấn

Giám đốc

 

0914156345

hvtuan.quangdien@thuathienhue.gov.vn

 

20. Sở Xây dựng

 

 

Hoàng Hải Minh

Giám đốc

0234.3825361

 

hhminh.sxd@thuathienhue.gov.vn

 

21. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

 

1

Nguyễn Văn Phương

Trưởng ban

0234.3822584

 

nvphuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

 

22. Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

 

1

Đặng Minh Nam

Viện Trưởng

0234.3827834

0914126606

dmnam.vqhxh@thuathienhue.gov.vn

 

23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

 

Hà Văn Thanh

Chánh Văn phòng

0234.3821970

 

Hvthanh202678@gmail.com

 

24. Trung tâm Festival Huế

 

1

Huỳnh Tiến Đạt

Phó Giám đốc phụ trách

0234.3883332

 

tiendat@huefestival.com

 

25. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

 

1

Phan Thanh Hải

Giám đốc

0234.3530840

0914066189

pthai.ttbtdtcdhue@thuathienhue.gov.vn

 

26. Trung tâm CNTT tỉnh

 

1

Lê Vĩnh Chiến

Giám đốc

0234.3823650

0914114292

lvchien.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

 

27. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

 

1

Nguyễn Đăng Trường

Giám đốc

0234.3823267

 

ndtruong.bqldadtxdctgt @thuathienhue.gov.vn

 

28. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

1

Hà Xuân Hậu

Giám đốc

0234.3882939

0903593771

Hxhau.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

 

29. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phat triển nông thôn

 

1

Nguyễn Công Bình

Giám đốc

0234.3825120

 

Ncbinh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

 

30. Cục Thuế Thừa Thiên Huế

 

1

Hà Văn Khoa

Cục trưởng

0234.3846185

0913326929

 

 

31. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh

 

1

Hoàng Tiến Minh

Giám đốc

0234.3820162

 

htminh.bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn

 

32. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

 

1

Trần Nam Lực

Hiệu trưởng

0234.3823271

 

 

 

33. Trường Cao đẳng Y tế

 

1

Nguyễn Văn Tuấn

Hiệu trưởng

0234.3822414

 

nvtuan.tcdyt@thuathienhue.gov.vn

 

34. Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

 

1

Trần Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

0234.3828323

 

tmhung.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

35. Nhà xuất bản Thuận Hóa

 

1

Nguyễn Duy Tờ

Giám đốc

0234.3829802

 

nxbth@thuathienhue.gov.vn

 

36. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

 

 

Nguyễn Văn Du

Giám đốc

0234.3830976

 

Nvdu.ptth@thuathienhue.gov.vn

 

37. UBND huyện Nam Đông

 

1

Trần Quốc Phụng

Chủ tịch

 

0914094389

tqphung.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

38. UBND Thị xã Hương Trà

 

1

Lê Hồng Thắng

P.chủ tịch

 

091421042

Lhthang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 

39. UBND Thị xã Hương Thủy

 

1

Đỗ Xuân Giao

P.chủ tịch

 

0913489960

dxgiao.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 

40. UBND huyện Phú Lộc

 

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch

0234.3871306

0914145186

nvanmanh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

2

Hồ Trọng Cầu

PCT thường trực

 

0903539339

htcau.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

3

Lê Văn Thông

P.Chủ tịch

 

0913465077

lvthong.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

4

Phan Công Mẫn

P.Chủ tịch

 

0914173443

pcman.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

5

Đặng Hữu Phúc

P.Chủ tịch

 

0903596272

dhphuc.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Bổn

 

1

Võ Đại Thắng

Chủ tịch

 

01667915514

vdthang.locbon@thuathienhue.gov.vn

 

2

Bạch Văn Thanh

P.Chủ tịch

 

0978980055

bvthanh.locbon@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Thọ

P.Chủ tịch

 

0969752233

nvtho.locbon@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Sơn

 

1

Nguyễn Khắc Nam

Chủ tịch

 

0985919260

nknam.locson@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc An

 

1

Hồ Đắc Sự

Chủ tịch

 

0985919260

hdsu.locan@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Điền

 

1

Lê Quốc Việt

P.chủ tịch

 

0979490998

lqviet.locdien@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Hòa

 

1

Nguyễn Hiểu

Chủ tịch

 

0985919260

nhieu.lochoa@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Xuân Lộc

 

1

Phan Minh Tâm

Chủ tịch

 

0935761822

pmtam.xuanloc@thuathienhue.gov.vn

 

Thị trấn Phú Lộc

 

1

Trần Văn Nam

Chủ tịch

 

0914561750

tvnam.ttphuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Trì

 

1

Cái Trọng Như

Chủ tịch

 

0935094981

loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

2

Đặng Thị Như Quỳnh

P.chủ tịch

 

01206203023

loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

3

Trần Thanh Tân

P.chủ tịch

 

0935438404

loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Bình

 

1

Lương Thế Vĩnh

Chủ tịch

 

0919164170

locbinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Hiền

 

1

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch

 

0984570416

nvloi.vinhhien@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Hải

 

1

Nguyễn Hữu

Chủ tịch

 

0976315013

nhuu.vinhhai@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Giang

 

1

Mai Xuân Tuấn

P.chủ tịch

 

01644000040

mxtuan.vinhgiang@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Mỹ

 

1

Phan Hoài Nam

P.chủ tịch

 

0986349884

phnam.vinhmy@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Hưng

 

1

Hoàng Thị Thuận

Quyền Chủ tịch

 

01685102947

htthuan.vinhhung@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Thủy

 

1

Trần Văn Hữu

Chủ tịch

 

0905638342

tvhuu.locthuy@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Tiến

 

1

Vương Đình Cẩm

Chủ tịch

 

0935232950

vdcam.loctien@thuathienhue.gov.vn

 

2

Phan Văn Cường

P.chủ tịch

 

0935010339

pvcuong.loctien@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Vĩnh

 

1

Lê Công Minh

Chủ tịch

 

0978577363

lcminh.locvinh@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Xuân Bảo

P.chủ tịch

 

0977623.382

nxbao.locvinh@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

P.chủ tịch

 

0935558477

ntthien.locvinh@thuathienhue.gov.vn

 

Thị trấn Lăng Cô

 

1

Dương Đăng Trung

Chủ tịch

 

0945563956

ddtrung.langco@thuathienhue.gov.vn

 

41. UBND thành phố Huế

 

1

Nguyễn Đăng Thạnh

P.Chủ tịch

 

0914203897

ndthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

42. UBND huyện Phú Vang

 

1

La Phúc Thành

Chủ tịch

 

0949551222

lpthanh.phuvang@thuathienhue.gov.vn

 

2

Hồ Viết Nhuận

P.Chủ tịch

 

0914020514

hvnhuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn

 

43. UBND huyện A Lưới

 

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

0234.3977814

0914249565

nmhung.aluoi@thuathienhue.gov.vn

 

44. UBND huyện Phong Điền

 

1

Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch

 

0913408769

tdhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

2

Hồ Đôn

Chánh VP

 

0914529613

hdon.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

45. UBND huyện Quảng Điền

 

1

Nguyễn Đình Đức

Chủ tịch

0234.3554257

 

ndduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn

 


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]