Thành lập Tiểu ban An ninh- Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018

  

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 669/QĐ-UBND thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018 gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban Tổ chức Festival Huế 2018.

2. Phó trưởng Tiểu ban:

a) Ông Nguyễn Đăng Thạnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế;

b) Ông Hồ Đăng Long - Phó Giám đốc Trung Tâm Festival Huế;

c) Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng ban Quân Y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

3. Các thành viên:

a) Ông Hoàng Thanh Phong – Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Thừa Thiên Huế;

b) Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ, Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

c) Ông Nguyễn Việt Hùng – Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường;

d) Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

e) Ông Dương Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế;

f) Bà Hoàng Thị Phương Hiền – Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

g) Ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

h) Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 669/QĐ-UBND thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]