Thành lập Ban tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Huế 2018

  
Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND thành lập Ban tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quốc tế - Huế 2018 (gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Mời ông Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ khách sạn, Tổng cục Du lịch;

b) Ông Lê Ngọc Sanh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch Thừa Thiên Huế;

c) Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Mondial Huế;

3. Các Ủy viên:

a) Bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Huế.

b) Ông Hoàng Văn Khánh, Chủ tịch Hội Lữ hành, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Huế;

c) Bà Nguyễn Phương Mai, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế;

d) Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm TT Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế.                            

đ) Ông Trần Đình Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế;

e) Bà Nguyễn Lan Vy, UVBCH Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc Công ty CP VKStar Huế;

f)  Mời đại diện Lãnh đạo Lãnh đạo Trung tâm Cây xanh Huế;

g) Mời đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

h) Mời đại diện lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế;

i) Mời đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế;

k) Mời đại diện Lãnh đạo Công an Thành phố Huế;

l) Mời đại diện Lãnh đạo Công an Phường Phú Hòa, thành phố Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 645/QĐ-UBND thành lập Ban tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quốc tế - Huế 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]