Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018

  

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các ông, bà có tên sau:

          1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

          a) Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương;

          b) Kính mời lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

          3. Các thành viên:

a) Ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

          b) Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế;

          c) Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao;

          d) Ông Hồ Đăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế;

          đ) Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

          e) Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

          g) Ông Nguyễn Huy Thái - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

          h) Ông Bùi Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao;

          i) Ông Đồng Sỹ Toàn, Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố Huế;                                                                                                                

          k) Ông Nguyễn Lương Bảy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 635/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]