Kiện toàn Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2018

  

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2018, gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Trần Công Phú - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên Ban tổ chức Festival Huế 2018.

2. Phó Trưởng Tiểu ban:

- Ông Đoàn Thanh Vinh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Hồ Đăng Long - Phó Giám đốc Trung Tâm Festival Huế.

3. Thành viên:

- Mời bà Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Mời bà Hoàng Thị Kim Nhơn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Bà Trần Thị Hoài Trâm - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Huế;

- Mời ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh;

- Ông Hoàng Phước Nhật - Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Lê Tường Ca - Trường phòng Quản trị Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Hoàng Thị Mỹ Trang - Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà La Thị Ngọc Tình - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Dương Phước Phú - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Đặng Thanh Phú - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Lê Phi Hải - Trưởng phòng Tổng hợp, Kế toán Trưởng Trung tâm Festival Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 833/QĐ-UBND thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]