Bổ sung thành viên Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018

  

Ngày 04 tháng 4  năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018. Theo đó, mời ông Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh làm Phó Trưởng Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Festival Huế 2018 kết thúc.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2018 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]