Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024

  

(Theo Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 29/05/2024 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2024

I. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

Đến nay, Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 26/01/2024; ngày 06/4/2024, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Xúc tiến đầu tư năm 2024; đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành trung ương.

Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các Đề án quan trọng, đến nay đã trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua: Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế (đô thị loại I trực thuộc Trung ương); Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; các báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự án kiến thành lập quận, phường và Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh (thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy).

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Đề án Phát triển kinh tế xã hội Vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2030, Đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia và Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 5/2024, khách du lịch ước đạt 350,9 nghìn lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ, có giảm nhẹ so với tháng trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt 131,1 nghìn lượt, tăng 31,7%; doanh thu từ du lịch ước đạt 705,4 tỷ đồng, tăng 2,3%. Lũy kế 05 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 1.619,1 nghìn lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 749,9 nghìn lượt, tăng 47,3%; doanh thu từ du lịch ước đạt 3.240,9 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Đưa vào khai thác tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng, hành trình “Kết nối di sản miền Trung”; phát triển du lịch tàu biển; tổ chức các hoạt động khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”; Thừa Thiên Huế vào top 8 điểm du lịch tiết kiệm nhất Châu Á;...

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 05/2024 ước đạt 4.708 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 22.608,5 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.418,3 tỷ đồng, chiếm 72,6%, tăng 12%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 ước giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 05 tháng ước tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Trong tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa ước đạt 102,4 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng đầu năm, KNXK hàng hóa ước đạt 460,2 triệu USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: Xơ, sợi, dệt các loại ước đạt 84,3 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ; hàng may mặc ước đạt 216 triệu USD, giảm 2,8%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 75,9 triệu USD, gấp 3,1 lần,...

Trong tháng 5/2024, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa ước đạt 79,5 triệu USD, tăng 10,2% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng đầu năm, KNNK hàng hóa ước đạt 367,6 triệu USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: Thủy sản ước đạt 0,8 triệu USD, giảm 81,2% so với cùng kỳ; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 226,6 triệu USD, tăng 35,2%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 63 triệu USD, tăng 16,3%.

Hoạt động ngân hàng: Dự kiến đến cuối tháng 5/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 71.800 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 78.400 tỷ đồng, tăng 0,8%. Tính đến 30/4/2024, nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn ở mức 1.543,9 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,98%.

Hoạt động vận tải:

Trong tháng 5, vận tải hành khách ước đạt 3.017,7 nghìn lượt, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.877,5 nghìn tấn, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 438,4 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng, vận tải hành khách ước đạt 14.921 nghìn lượt, tăng 18% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 9.249 nghìn tấn, tăng 14,5%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 2.146,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 5/2024 ước tăng 6,4% so với cùng kỳ; lũy kế 05 tháng ước tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 0,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 6,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 21,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,3%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm: Bia 137,5 triệu lít, tăng 4,3% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 94,3 triệu lít, tăng 8,5%; bia chai 43,2 triệu lít, giảm 3,9%); sợi các loại 45,1 nghìn tấn, tăng 8,8%; quần áo lót 166,2 triệu sản phẩm, tăng 8,3%; dăm gỗ 294,3 nghìn tấn, tăng 38,2%; điện thương phẩm 826,7 triệu KWh, tăng 6%; đá xây dựng 375,1 nghìn m3, tăng 19,8%;....

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: Tôm đông lạnh 1.651,5 tấn, giảm 6,3%; xi măng 629 nghìn tấn, giảm 2,8%; men frit 98 nghìn tấn, giảm 5,5%; điện sản xuất 532,2 triệu KWh, giảm 31,6%;...

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Đông Xuân đạt 28.004 ha, năng suất ước đạt 67,5 tạ/ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ; diện tích lúa chất lượng cao đạt hơn 14.900 ha, tăng 3,3%. Đang tập trung cho sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo đúng khung lịch thời vụ; diện tích gieo cấy vụ Hè Thu dự kiến là 25.422,3 ha; đến nay, đã gieo sạ 20.673 ha, đạt 81,3%.

Cây trồng khác (năng suất/sản lượng): Ngô 919,8ha (41,8 tạ/ha/3.849 tấn); Lạc 2.039ha (22,22tạ/ha/4.519tấn); Sắn 3.856ha; Khoai lang 392ha (55,3 tạ/ha/2.166 tấn); Rau các loại 2.913ha (97,3 tạ/ha/28.340 tấn); Sen 645,5ha (16,9 tạ/ha/1.091 tấn). Cây ăn quả 3.420 ha (trong đó: Cam 375 ha; bưởi 1.347ha; chuối 763ha; dứa 143 ha..); Hồ tiêu 173 ha; Cây cao su 5.133,5ha.

Chăn nuôi: Tính đến tháng 5, tổng đàn lợn ước đạt 153.012 con, tăng 2,4% so với cùng kỳ; sản lượng xuất chuồng ước đạt 1.359 tấn, tăng 1,9%; đàn trâu 15.032 con, giảm 0,7%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 77 tấn, giảm 4,7%; đàn bò 29.051 con, giảm 2,1%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 117 tấn, tăng 4,5%; đàn gia cầm 4.593 nghìn con, tăng 2,2%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 1.486 tấn, tăng 1,5%. Lũy kế 5 tháng, đàn lợn ước đạt 7.676 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; đàn trâu ước đạt 398 tấn, giảm 0,3%; đàn bò ước đạt 553 tấn, tăng 0,2%[1]; đàn gia cầm ước đạt 22.441 tấn, tăng 3%.

Thủy sản: Trong tháng 5, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 772 ha, tăng 6 ha so với cùng kỳ; sản xuất giống ước đạt 17,2 triệu con, tăng 0,4 triệu con. Sản lượng thủy sản thu hoạch nuôi trồng và khai thác ước đạt 7.684 tấn, trong đó: nuôi trồng ước đạt 2.015 tấn, tăng 105 tấn; khai thác ước đạt 5.669 tấn, tăng 168 tấn.

Lũy kế 05 tháng, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.498 ha, tăng 19 ha so với cùng kỳ; sản xuất giống ước đạt 124,9 triệu con, tăng 1,8 triệu con. Sản lượng thủy sản thu hoạch nuôi trồng và khai thác ước đạt 23.211 tấn, trong đó: nuôi trồng ước đạt 4.872 tấn, tăng 253 tấn; khai thác ước đạt 18.339 tấn tăng 350 tấn.

Lâm nghiệp: Trong tháng 5, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 125ha, tăng 4,2% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 77.250 m3, tăng 10%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 4.105 ha tăng 1,9%[2]; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 279.680 m3, tăng 10%[3]. Đã gieo ươm được khoảng 8 triệu cây giống các loại phục vụ kế hoạch trồng rừng trong năm và Đề án 1 tỷ cây xanh. Tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn tỉnh đạt 12.420,91 ha, trong đó, diện tích được cấp chứng chỉ QLRBV là 11.924,24 ha (năm 2024 là 405ha). Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,16%.

3. Thu chi ngân sách Nhà nước

Trong 05 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.944 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, bằng 36,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 23,6% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa ước đạt 4.494 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, bằng 35% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 20%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 446 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, bằng 64,6% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 75,6%; thu viện trợ, huy động đóng góp 4 tỷ đồng, bằng 34% dự toán, bằng 20% chỉ tiêu phấn đấu và gấp 2,4 lần. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 4.623 tỷ đồng, bằng 29% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.290 tỷ đồng, bằng 22% dự toán.

4. Tình hình đầu tư và xây dựng

Trong 05 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 11.180 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 2.496 tỷ đồng, bằng 33,4% kế hoạch, giảm 1,2%; vốn do địa phương quản lý 8.685 tỷ đồng, bằng 32,6% kế hoạch, tăng 19%.

- Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước đạt 2.698 tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch, tăng 4%; vốn tín dụng đạt 3.485 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch, tăng 5,5%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.212 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch, tăng 2,9%; vốn đầu tư của người dân 2.508 tỷ đồng, bằng 43,2% kế hoạch, tăng 64,5%; vốn viện trợ nước ngoài 285 tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch, tăng 4,2%; vốn đầu tư nước ngoài 993 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch, tăng 4%.

* Giải ngân vốn đầu tư công:

Giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao đến ngày 28/5/2024 là 1.495,289 tỷ đồng/6.257,879 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch (tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc là 17,5% theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3596/BKHĐT-TH ngày 10/5/2024). Cụ thể: Vốn ngân sách địa phương: giải ngân 917 tỷ đồng/4.342,226 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương trong nước: giải ngân 405 tỷ đồng/1.340,653 tỷ đồng, đạt 30,2% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương nước ngoài (ODA): giải ngân 174 tỷ đồng/575 tỷ đồng, đạt 30,2% kế hoạch.

Tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, liên vùng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển như: Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,... Dự kiến khởi công mới các dự án trọng điểm như: Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh; Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Đường Vành đai 3; Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cần Chánh,…. Dự kiến thông xe kỹ thuật cầu qua cửa Thuận An (thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An) và cầu vượt sông Hương (thuộc dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương) vào quý IV/2024; hoàn thành dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, các hạng mục kè sông Như Ý, kè tại khu C khu đô thị An Vân Dương và thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước, các công trình tu bổ điện Thái Hoà.

5. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Từ đầu năm đến ngày 22/5/2024, có 330 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.679,6 tỷ đồng, tăng 5% về lượng và tăng 2,3% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 171 doanh nghiệp, giảm 04 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 459 doanh nghiệp, tăng 121 doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể 107 doanh nghiệp, giảm 129 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.326,8 tỷ đồng (trong đó có 08 dự án FDI với vốn đăng ký 33,2 triệu USD); trong đó: (i) Địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp 10 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.065,3 tỷ đồng(trong đó có 05 dự án FDI với vốn đăng ký 28,5 triệu USD); (ii) Ngoài địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp 10 dự án với vốn đăng ký 1.261,5 tỷ đồng (trong đó có 03 dự án FDI với tổng vốn 4,7 triệu USD). Ngoài ra, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư hơn 521 tỷ đồng. Đã tham gia Đoàn công tác tham dự Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức.

6. Văn hóa - xã hội

a) Về văn hóa - thể thao

Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các ngày Lễ kỷ niệm trong những tháng đầu năm[4]. Đặc biệt, chuẩn bị cho Festival Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 - 12/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Hồ sơ “Những bản đúc trên Chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” (hay còn có tên gọi khác Cửu đỉnh - Hoàng Cung Huế) đã được thông qua và chính thức trở thành di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO. Đến nay, Thừa Thiên Huế có 8 di sản văn hóa thế giới, trong đó 6 di sản của riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác. Bổ sung, hoàn chỉnh 07 hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2023[5]. Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổng lượng khách tham quan di tích đến hết ngày 14/5/2024 là 1.087,1 nghìn lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 168,3 tỷ đồng, tăng 26,1%.

Lĩnh vực thể dục thể thao: Tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể thao: Giải đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng"; Giải Vô địch Cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia; Giải chạy VnExpress Marathon Huế 2024 ; Giải Vô địch Bóng rổ trẻ 5x5 U20 quốc gia. Tiếp tục triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, năm 2024. Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức các hoạt động thể thao phong trào để vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao.

b) Về khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ; Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh và Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2024.

Triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KH&CN, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 lĩnh vực KH&CN; triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” năm 2024. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 và tập huấn “Sở hữu trí tuệ trong việc phát triển sản phẩm OCOP”; Hội thảo “Thực trạng và giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (PII) năm 2024”; Tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) và hội thảo “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Thừa Thiên Huế”. Tiếp tục xây dựng Đề án Khu công nghệ cao.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ đã đi vào nề nếp. Trong kỳ cấp mới 01 giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), gia hạn 02 Giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

c) Về giáo dục và đào tạo

Hoàn tất kiểm tra cuối kỳ của học kì II và tổng kết năm học 2023-2024. Tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học của các phòng chuyên môn. Đến nay, có 425/568 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 74,8%[6].

Đã tổ chức thi và công nhận 1.192 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2023-2024, gồm: 35 giải Nhất, 188 giải Nhì, 421 giải Ba và 548 giải Khuyến khích. Toàn tỉnh có 74/93 học sinh đạt giải (đạt tỉ lệ 79,6%) Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, gồm 03 giải Nhất (01 Sinh học, 01 Vật lí, 01 Tiếng Anh), 20 giải Nhì, 22 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Trong đó, có 07 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi quốc tế (03 Sinh học, 02 Vật lí và 02 Tin học). Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào đại học và nhập học năm 2023 tiếp tục đứng tốp dẫn đầu của quốc gia, đạt 67,01%, đứng thứ 5/63 tỉnh/thành cả nước. Tổ chức trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó trong học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế[7].

d) Về y tế - chăm sóc sức khỏe

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Trong 05 tháng đầu năm 2024, tổng số lượt khám chữa bệnh ước đạt 1.027.923 lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ; tổng lượt bệnh nhân điều trị nội trú 119.576 lượt, tăng 0,4%; khám chữa bệnh ngoại trú 908.348 lượt, tăng 6,3%. Tổ chức Lễ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao). Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 269 ca sốt xuất huyết Dengue, 46 ca tay chân miệng, 12 ca sốt phát ban nghi sởi, 01 ca Sởi, các dịch bệnh khác không ghi nhận ca mắc. Tình hình dịch bệnh vẫn được khống chế, kiểm soát tốt, các ổ dịch xuất hiện rải rác, nhỏ lẻ và được xử lý triệt để.

e) Về lao động - việc làm và an sinh xã hội

Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 9.105 người lao động, tăng 7,4% so với cùng kỳ, đạt 53,6% so với kế hoạch; trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.453 người, đạt 70,9% so với kế hoạch. Đã tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ cho 146 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với số tiền 322,3 triệu đồng

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 4.098 người, đạt 24,1% kế hoạch. Số học sinh đã tốt nghiệp 3.660 người[8].

Ban hành, triển khai 06 kế hoạch thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Kiểm tra công tác triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn cấp huyện; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát đánh giá Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tổ chức tập huấn “Chương trình phòng, chống mua bán người và di cư an toàn”. Tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động năm 2024. Tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 12 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào.

 

 

7. Công tác cải cách hành chính, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước[9]. Đến nay, đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị thuộc các Sở[10]. Báo cáo Bộ Nội vụ Kết quả xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh, đã ban hành các kế hoạch nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT.

Năm 2023, Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tăng 5 bậc so với năm 2022; đây là kết quả thể hiện được sự hài lòng của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 17, tăng 02 bậc so với năm 2022. Chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 8 toàn quốc, giảm 02 bậc so với năm 2022. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế xếp thứ 2/14 tỉnh Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, thứ 14/63 tỉnh/thành cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024.

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 287 đoàn khách quốc tế/2135 lượt người ((giảm 44 đoàn/321 lượt người so với cùng kỳ). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động,…với các địa phương nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang và nhân dân Lào. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Tổ chức, cơ quan Ban Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu khu vực trên địa bàn tỉnh; diễn tập PCLB-TKCN huyện Phú Vang, diễn tập KVPT thị xã Hương Thủy. Tập huấn công tác Phòng không nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Đoàn Công tác của Cục cứu hộ - cứu nạn, Quân khu 4 khảo sát địa điểm chuẩn bị cho hoạt động Hợp tác quản lý thiên tai (DMEA24) và thống nhất các khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống khủng bố xâm nhập qua biên giới vào địa bàn huyện A Lưới năm 2024; Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” năm 2024. Chuẩn bị chu đáo các nội dung làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Quốc phòng. Tình hình an ninh biên giới trên bộ, trên biển ổn định.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra, nắm được 45 vụ, làm 10 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 03 tỉ đồng; so với tháng trước tăng 01 vụ (2,27%); so với cùng kỳ năm 2023 giảm 28 vụ (38,36%). Nổi lên là: (1) Tội phạm xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỉ lệ cao (xảy ra 32 vụ - chiếm 71,11%), chủ yếu vẫn là trộm cắp tài sản (25/32 vụ - chiếm 78,125%); (2) Tội phạm xâm hại trẻ em có mặt diễn biến phức tạp (xảy ra 02 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi). Ngoài ra, phát hiện, xử lý 04 vụ phạm tội liên quan đến đánh bạc. Tội phạm về kinh tế phát hiện 03 vụ/06 đối tượng ; so với tháng trước và cùng kỳ năm 2023 nhiều hơn 01 vụ (50%). Tội phạm về ma túy phát hiện 09 vụ/18 đối tượng, thu giữ hơn 33,6g và 11.415 viên ma túy tổng hợp; so với tháng trước ít hơn 03 vụ (25%); so với cùng kỳ năm 2023 nhiều hơn 03 vụ (50%). Cháy có mặt diễn biến phức tạp; xảy ra 05 vụ , thiệt hại hơn 2ha rừng; so với tháng trước tăng 04 vụ (400%); so với cùng kỳ năm 2023 tăng 01 vụ (25%).

An toàn giao thông: có nhiều chuyển biến tích cực, giảm trên cả 03 mặt, đặc biệt là giảm sâu về số người chết so với tháng trước và cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm đến ngày 14/5/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 137 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 70 vụ so với với cùng kỳ; làm chết 58 người, tăng 16 người; bị thương 105 người, tăng 62 người.

Trong tháng 05/2024 (Thống kê từ 15/04/2024 - 14/05/2024), toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, giảm 09 vụ so với tháng trước; làm 03 người chết, giảm 14 người; 17 người bị thương, giảm 01 người. Tuần tra kiểm soát, phát hiện 6.092 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, quyết định xử phạt 3.939 trường hợp, phạt tiền hơn 7,6 tỷ đồng, tước 1.007 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.735 phương tiện.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 VÀ QÚY III/2024

1. Tập trung rà soát những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cụ thể đã được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân công từ đầu năm đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm để tập trung đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tiến hành chuẩn bị các nội dung sau: (i) Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. (ii) Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025. (iii) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó:

(i) Khẩn trương hoàn thành các kế hoạch triển khai thực hiện các Quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

(ii) Hoàn thành các Đề án, quy hoạch quan trọng: Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính; Đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I; Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV; Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

(iii) Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia và Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế.

(iv) Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

(v) Chuẩn bị Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực công nghiệp

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp, trọng tâm là Nhà máy Kanglongda Huế, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...các dự án phát triển hạ tầng công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Điền Lộc, Điền Lộc 2, Bình Thành, Phú Diên,

- Theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý vận hành, công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó thiên tai các nhà máy thủy điện đang vận hành trên địa bàn tỉnh.

b) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đặc biệt là tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị đối thoại, xúc tiến du lịch năm 2024. Tiếp tục đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh kích cầu dịch vụ du lịch dành cho khách nội địa và quốc tế; tăng cường giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số trong ngành du lịch. Khai thác hiệu quả tuyến tàu Huế - Đà Nẵng phục vụ du lịch. Tiếp tục xúc tiến các đường bay nội địa, quốc tế đi và đến Cảng hàng không Quốc tế phú Bài.

- Tập trung phối hợp hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch như: Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc phường Thuỷ Biều, thành phố Huế; Khu văn hoá đa năng ngoài công lập - Công Viên Độn Sầm; Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình, tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc; Khách sạn Đông Dương;...

- Triển khai kế hoạch phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024. Tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 9/2024,...

c) Lĩnh vực nông nghiệp

Tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ. Triển khai quyết liệt các biện pháp để quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, khô hạn; chủ động trong công tác phòng chống hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Tập trung cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt theo hướng ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP. Phát triển những sản phẩm đặc sản, có lợi thế của mỗi địa phương thành các sản phẩm OCOP. Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại, chăn nuôi công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tập trung công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch.

- Tổ chức hướng dẫn phổ biến các chính sách thủy sản cho ngư dân khai thác biển xa; thực hiện tốt công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, triển khai hiệu quả các biện pháp chống tàu giã cào hoạt động trái phép trên vùng biển. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC.

- Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

3. Về giải ngân vốn đầu tư công và quản lý tài chính ngân sách:

a) Về giải ngân vốn đầu tư công:

- Tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, cam kết tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án chống sạt lở bờ biển, kè sông từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023.

- Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2, Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương về trung tâm thị trấn Phú Đa,...Các dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2); các công trình tu bổ Hải Vân Quan và điện Thái Hoà thuộc khu vực Hoàng Thành Huế, các dự án chỉnh trang đô thị, dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp;....

- Hoàn thành các thủ tục khởi công các dự án trọng điểm: Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh; Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Đường Vành đai 3; Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cần Chánh,…Phối hợp Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành hồ sơ thủ tục sớm khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

b) Về quản lý tài chính - ngân sách

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ
giải pháp của UBND tỉnh tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 về
việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 và một số giải
pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2024.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình hàng tháng, quý về nhiệm vụ thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn; phấn đấu đến hết Quý II/2024, thu ngân sách nhà nước
đạt từ 8.840 tỷ đồng/13.600 tỷ đồng (tương ứng 65% chỉ tiêu phấn đấu), đến hết
Quý III/2024 thu ngân sách nhà nước đạt từ 11.560 tỷ đồng/13.600 tỷ đồng
(tương ứng 85% chỉ tiêu phấn đấu) và đến hết tháng 11/2024 cơ bản hoàn thành
chỉ tiêu phấn đấu.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là đất đai, trụ sở,...; rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước,… trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ, hướng dẫn thủ tục cho các dự án đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kêu gọi đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, ưu tiên các dự án trọng điểm trong danh mục dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024. Xây dựng phương án về giá để tổ chức đấu giá tài sản công, quỹ đất của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi di dời để kêu gọi dự án đầu tư, tăng thu ngân sách.

- Tập trung rà soát, sửa đổi văn bản thuộc thẩm quyền để có thể áp dụng Luật Đất đai ngay sau khi có hiệu lực, nhất là xây dựng bảng giá đất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

4. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 49/KH-UBND ngày 30/01/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; tạo môi trường thân thiện, thuận lợi đối với doanh nghiệp, tổ chức, công dân khi đến giao tiếp thực hiện các thủ tục về phát triển doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Thực hiện quyết liệt các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PGI theo Thông báo kết luận số 120/TB-UBND ngày 21/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,…để đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư.

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KH&CN. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục hoàn hiện Đề án Khu Công nghệ cao.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá di sản văn hóa Huế, Festival Huế gắn với Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước trong 6 tháng cuối năm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tập trung triển khai công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, di tích văn hóa. Tiếp tục lựa chọn những di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh tiêu biểu có giá trị nổi bật toàn cầu để làm hồ sơ trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Tập trung xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

- Tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh năm học 2024 - 2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng, đúng quy chế. Duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Triển khai tốt công tác tuyển sinh đại học vào Đại học Huế năm 2024. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng...Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án về y tế thuộc Chương trình phục hồi, phát triển KTXH của Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hoàn thành các thủ tục liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo trong năm 2024. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

6. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ thị xã Hương Thủy năm 2024. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn được tổ chức trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024.

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích,…Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy,...Chủ động công tác phòng ngừa cháy, nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư. Tiếp tục triển khai Đề án 06 về ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước trong tháng 6/2024.

Tập trung triển khai các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Triển khai Đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, kết luận của thanh tra. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP, Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP, Kết luận thanh tra số 1782/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.[1] Nguyên nhân : Đàn Trâu, Bò ngày càng giảm do thiếu người chăn dắt, diện tích đất bị thu hẹp.

[2] chủ yếu là trồng các giống Keo

[3] Do thừi tiết các tháng đầu năm thuận lợi, nhu cầu gỗ dăm xuất khẩu tăng nên sản lượng khai thác các tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ.

[4] Tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024); 71 năm Ngày Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024); Chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ …. Tổ chức thành công Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 3 (Âm lịch) từ ngày 10 - 11 tháng 4 năm 2024; Thông tin, tuyên truyền chuẩn bị cho Festival Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 - 12/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”; kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024); tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

[5] Gồm: đình Hà Thanh, đình Giáp Nhất, đình Thạch Bình, đình Trung Kiền, đình Thế Chí Đông, Địa điểm Hóc Mụ Bồi và Địa điểm mít tinh Mỹ Lợi và 01 hồ sơ đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Quốc gia đối với Địa điểm Trạm Phẫu thuật Tiền phương

[6] Mầm non 134/207 trường, đạt 64,7%; Tiểu học 170/192 trường, đạt 88,5%; THCS 101/130 trường, đạt 77,7%; THPT 20/39 trường, đạt 51,3%

[7] Năm học 2023-2024 Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học đã cấp học bổng cho: 38 em Sinh viên Đại học nhận học bổng toàn khóa 5.000.000/Em trị giá 380 triệu. 99 em Sinh viên Đại học nhận học bổng 4 triệu / lần, trị giá 396 triệu. 60 em Sinh viên Phong Điền nhận học bổng 5.000.000 /em, trị giá 300.000.000. 30 em sinh Sinh viên Cao đẳng nhận học bổng 2 triệu, trị giá 60 triệu. Các em học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT nhận tổng công 87 triệu đồng.

[8] cao đẳng, trung cấp: 850 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 2.810 người

[9] Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh; Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, dịch vụ việc làm vào Trung tâm Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp và đổi tên thành Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và Tư vấn đầu tư khu kinh tế, công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;

[10] Gồm: Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]