Nhóm vật liệu xây dựng và nguyên liệu khác

  

- Sét gốm sứ (Sét hấp thụ): Hiện nay đã có 2 mỏ sét gốm sứ được tìm kiếm đánh giá ở Phú Bài và Hương Hồ với tr lượng trên 6 triệu tấn và 1 điểm tìm kiếm chi tiết ở Hoà Mỹ với trữ lượng dự báo 921.000 tấn.

- Sét xi măng: Có nguồn gốc phong hoá từ các đá phiến sét hệ tầng Tân Lâm và nguồn gốc sông biển đầm lấy hệ tầng Phú Vang (ở Đồng Lâm và Văn Xá). Nhìn chung các chỉ tiêu kỹ thuật đạt làm phụ gia xi măng, có quy mô và trữ lượng lớn, dễ khai thác.

- Sét gạch ngói: Đã được phát hiện và khai thác ở nhiều mỏ quy mô vừa và nhỏ, ở A Sầu, Hoà Mỹ, Lộc An, Lộc Điền... Trữ lượng dự báo sét gạch ngói ở Lộc Điền khoảng 0,4 triệu mét khối, A Sầu khoảng 1,207 triệu mét khối, ở Bốt Đỏ khoảng 5,379 triệu tấn.

- Đá vôi: Phân bố ở địa bàn Phong Sơn - Văn Xá - Huế và ở Thượng Quảng - Khe Đe. Thành phần phân tích hoá cho thấy đá vôi đủ tiêu chuẩn để sản xuất xi măng.Trữ lượng đá vôi dự báo khoảng 1 tỷ tấn. Hiện nay đá vôi ở Văn Xá, Long Thọ đang được khai thác phục vụ cho các nhà máy sản xuất xi măng ở Thừa Thiên Huế. Ngoài ra ở đầm An Cư hàng năm đã khai thác một lượng vỏ sò ốc khoảng 5-7 nghìn tấn để nung vôi có chất lượng tốt.

- Đá xây dựng:

Granit: Đá Granit thuộc các phức hệ macma xâm nhập Đại Lộc, Bến Giằng - Quế Sơn, Hải Vân, Bà Nà đủ tiêu chuẩn khai thác sử dụng làm vật liệu xây dựng và đá ốp lát. Trữ lượng dự báo trên 29 tỷ tấn. Điều kiện khai thác và vận chuyển đá granit thuận lợi.

Gabropyroxenit: Đá gabropyroxenit thuộc phức hệ macma xâm nhập Chà Val có màu xanh đen, xanh đen lốm đốm trắng đã được khai thác sản xuất đá ốp lát, phục vụ trang trí nội thất và xuất khẩu. Đây là mặt hàng đặc trưng ở Thừa Thiên Huế.

Quarzit: Mỏ quarzit Hương Phong có trữ lượng khoảng 5 triệu mét khối. Đá có màu xám xi măng, cứng chắc không nứt nẻ. Điều kiện khai thác và vận chuyển thuận lợi.

Cát, cuội, sỏi: Làm vật liệu xây dựng tập trung dọc các thung lũng sông suối như sông Bồ, sông Tả Trạch, Hữu Trạch, sông Hương, sông Truồi... Chất lượng cát cuội sỏi tốt. Trữ lượng lớn và điều kiện khai thác vận chuyển thuận lợi. Ngoài ra ở thềm lục địa ven bờ (Đông Nam Thuận An) có nguồn cuội sỏi rất phong phú có thể khai thác làm vật liệu xây dựng.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]